ДЕПОЗИТАРНА УСТАНОВА

Дата події – 02.04.2018

Дата оприлюднення – 03.04.2018

До уваги Депонентів!

З 02.04.2018 Депозитарна установа ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» змінила:

НАЗВА РЕКВІЗИТУ, ЯКИЙ ЗМІНЮЄТЬСЯ НОВІ РЕКВІЗИТИ
1. Повне найменування АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬПАРІ БАНК»
2. Коротка назва АТ «АЛЬПАРІ БАНК»
3. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство

Відповідно до п. 8.11. Договіру про обслуговування рахунку в цінних паперах Депозитарна установа повідомляє Депонента про зміну своїх реквізитів (а саме – зміна назви) шляхом розміщення відповідної інформації на сторінці Депозитарної установи в мережі Інтернет, що за згодою Сторін вважається належним повідомленням Депозитарної установи Депонента про зміну своїх реквізитів та не потребує підписання будь-яких додаткових договорів та/або направлення повідомлень.

___________________________________________________________________________________________________________________

Важливою складовою діяльності будь-якої фінансової установи на ринку цінних паперів є якісна та стабільна робота депозитарної установи.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬПАРІ БАНК»  як професійний учасник ринку цінних паперів здійснює   депозитарну діяльність на підставі ліцензій Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на право здійснення професійної діяльності на фондовому ринку — депозитарної діяльності депозитарної установи (серія АЕ № 294450, дата видачі 30.09.2014).

Депозитарна установа АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬПАРІ БАНК»    є клієнтом ПАТ «Національного депозитарію України», Депозитарію Національного банку України, а також є членом Професійної асоціації реєстраторів і депозитаріїв.

Депозитарні послуги депозитарної установи - це один з багатьох видів банківських послуг, що надає АТ «АЛЬПАРІ БАНК» своїм клієнтам. Споживачами цих послуг можуть бути: держава, територіальні громади, фізичні та юридичні особи (резиденти, нерезиденти), які володіють цінними паперами або випускають їх, нотаріуси, у разі зарахування цінних паперів на депозит нотаріуса.

Депозитарна установа  АТ  «АЛЬПАРІ БАНК» надає повний комплекс депозитарних послуг на підставі договорів про обслуговування рахунків в цінних паперах, а саме:

  • Відкриття рахунку в цінних паперах для обліку корпоративних і державних цінних паперів.
  • Надання власникам цінних паперів виписок після кожної проведеної операції та звітів про обіг цінних паперів за певний період за запитом.
  • Здійснення депозитарного обліку цінних паперів, прав на цінні папери та їх обмежень на рахунках в цінних паперах.
  • Обслуговування обігу цінних паперів на рахунках в цінних паперах депонентів.
  • Обслуговування корпоративних операцій емітента на рахунках в цінних паперах депонентів.
  • Участь у зборах акціонерів за дорученням клієнта.
  • Одержання доходу за цінними паперами, що обліковуються на рахунку власника цінних паперів у депозитарній установі, з подальшим перерахуванням на рахунок власника.
  • Надання інформаційно-консультаційних послуг з питань обігу цінних паперів у Національній депозитарній системі України.
  • Надання емітентам реєстрів власників цінних паперів.
  • Надання інформаційних та консультативних послуг (на запит депонента депозитарна установа надає інформаційно-консультативні та довідково-аналітичні послуги щодо кон’юнктури ринку, умов обігу цінних паперів, іншу інформацію, що необхідна Депоненту для реалізації своїх прав та обов’язків).

Свою діяльність депозитарна установа АТ «АЛЬПАРІ БАНК» здійснює відповідно до чинного законодавства України, нормативних документів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Положення про депозитарну діяльність депозитарної установи та інших внутрішніх документів.

Якщо Ви вирішили відкрити рахунок в цінних паперах у нашій депозитарній установі, пропонуємо ознайомитися з Положенням про депозитарну діяльність депозитарної установи - АТ «АЛЬПАРІ БАНК», тарифами на послуги та переліком документів, необхідних для відкриття рахунку:

Положення  про депозитарну діяльність депозитарної установи ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» (від 18.04.2018) – вступає в дію з 27.04.2018 (дата оприлюднення 26.04.2018)

Архів

Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах

Тарифи депозитарної установи

Форми розпоряджень та документів депозитарної установи

Інформація про фінансову послугу, яку надає депозитарна установа  ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК»

Більш детальну інформацію можна отримати за телефоном +380 44 364-73-70 (вн. 6021) або написати нам

Знання і досвід, професіоналізм і увага спеціалістів, досвід яких на фондовому ринку складає більше п’ятнадцяти років - до Ваших послуг!