ПРАВЛІННЯ

ЯКОВЛЄВ  ДМИТРО  ПАВЛОВИЧ
Голова Правління
Працює  у  АТ «АЛЬПАРІ  БАНК»  з  2017  року
Досвід    роботи  в  банківській сфері   з 2003 року
Освіта  вища у сфері управління та ділового адміністрування
Донецька державна академія управління

БИСТРИЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЛЕОНІДОВИЧ
заступник  Голови   Правління,  член  Правління
Працює  у  АТ «АЛЬПАРІ  БАНК»  з  2017 року
Досвід  роботи у банківській сфері з  1999  року
Освіта вища економічна
Київський державний торговельно-економічний університет

ГАЙДУЦЬКИЙ АНДРІЙ ПАВЛОВИЧ
заступник  Голови   Правління, член  Правління
Працює  у  АТ «АЛЬПАРІ  БАНК» з 2017 року
Досвід  роботи у банківській сфері з  2005 року
Освіта вища у сфері міжнародних економічних відносин
МВА-програма за напрямом "корпоративна стратегія підприємств"
Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 
Бізнес-школа Корейського інституту розвитку, державної політики і управління

ТІТОВА  ІРИНА  ГРИГОРІВНА
головний бухгалтер, член Правління
Працює у АТ «АЛЬПАРІ БАНК» з 2016 року
Досвід роботи в банківській сфері з 1995 року

Освіта вища економічна
Дніпропетровський гірничий інститут

Дніпропетровська державна фінансова академія

ФОРОСТЯНИЙ   ВЛАДИСЛАВ    ВІКТОРОВИЧ
начальник Управління  фінансового  моніторингу, член Правління
Працює  у  АТ «АЛЬПАРІ  БАНК»  з  2017  року
Досвід    роботи  в  банківській сфері   з 2011 року
Освіта  вища економічна
Університет банківської справи  Національного банку України