Спостережна рада

Найвищим органом управління банку є Загальні збори акціонерного товариства.

Постійно діючим колегіальним виконавчим органом управління, який здійснює поточну діяльність,  є Правління  банку.
Правління призначається рішенням Спостережної ради в кількості не менш 3-х чоловік.
Детальніше ...

Органом, який здійснює контроль над діяльністю Правління банку, захист прав вкладників, інших кредиторів і акціонерів банку, являється Спостережна рада. Члени Спостережної ради обираються Загальними зборами акціонерного товариства з числа акціонерів або їх представників і незалежних членів.