Зарплатний проект

Карткове обслуговування (для юридичних осіб)

КАРТКОВІ ПРОДУКТИ АТ «АЛЬПАРІ БАНК»

АТ «АЛЬПАРІ БАНК» здійснює випуск та обслуговування платіжних карток міжнародної  платіжної системи “MasterCard” та НПС "ПРОСТІР".

Типовий договір про відкриття та обслуговування поточного рахунку з видачею банківської платіжної картки (зарплатний проект)

Заява про відкриття поточного рахунку та видачу електронного платіжного засобу (банківської платіжної картки) (редакція діє з 12.08.2019р.)

Держателі платіжних карток АТ «АЛЬПАРІ БАНК» можуть на пільгових умовах отримувати готівку та користуватись послугами  об’єднаної мережі термінальних пристроїв, що налічує понад 190 банкоматів, понад 400 POS-терміналів та банківських терміналів самообслуговування. Всі картки, випущені АТ «АЛЬПАРІ БАНК», забезпечують виконання платежів в мережі Інтернет.

Інформація щодо внесення змін до "Умов та тарифів обслуговування поточних рахунків у АТ “АЛЬПАРІ БАНК” з використанням електронного платіжного засобу (банківської платіжної картки (БПК)   НПС "ПРОСТІР",  МПС "MasterCard" (зарплатний проект "Зручний" в національній валюті) згідно рішення Тарифного комітету АТ «АЛЬПАРІ БАНК»  № 14 від «16» квітня 2019 р.

Зарплатний проект

«Зручний»

 

Зарплатний проект від «АЛЬПАРІ БАНК» – гроші, які Ви заробляєте вже сьогодні. Зарплатний проект – це нарахування бухгалтерією підприємства заробітної плати на індивідуальні карткові рахунки працівників та надання останнім додаткових переваг та пільгових комісій.
Переваги для підприємства:

 • фінансова економія  – заощадження витрат компанії, пов’язаних з утриманням каси, касирів, витрат на інкасацію;
 •  зменшені тарифи на  розрахунково-касове обслуговування;
 • відсутність необхідності депонування коштів;
 • економія часу – відсутність черг, порушень робочого ритму підприємства у дні видачі ЗП;
 • відсутність вимушених простоїв;
 • турбота про співробітників  – додаткові нарахування до ЗП працівників;
 • повна конфіденційність виплати ЗП;
 • миттєвий перерахунок авансів, соціальних виплат, витрат на відрядження;
 • відсутність ризиків – уникнення будь-якого ризику зберігання та транспортування готівки, а також проблем з дотриманням обмежень на ліміт каси.

Переваги для працівників:

 • відсутність комісій  – безкоштовне  зняття готівки в банкоматах банків-партнерів;
 • використання карток в мережі торгово-сервісних підприємств без комісій і додаткових платежів;
 • надання послуг SMS – інформування про рух коштів на поточних рахунках держателів карток;
 • безпека розрахунків – контроль розрахунків де б Ви не були;
 • обслуговування картки по всьому світу;
 • одержання звітності про власні витрати за будь-який період часу;
 • можливість оформлення додаткових карток для родичів та довірених осіб.
Овердрафт на зарплатну картку» для працівників АТ «АЛЬПАРІ БАНК»:

Основні тарифи по зарплатним  карткам :

 • комісія за отримання готівки в мережі АТ «АЛЬПАРІ БАНК» безкоштовно;
 • комісія за отримання готівки в банкоматах Украіни– 1,5% + 3 грн.;
 • комісія за отримання готівки в банкоматах банків-партнерів:
  МПС MASTERCARD - безкоштовно;
  НПС ПРОСТІР – 2 грн.;
 • комісія по операціям безготівкової  оплати за товари та послуги – 0%;
 • сплата комунальних послуг, послуг операторів зв’язку  – 0%;
 • переказ коштів за допомогою банкоматів, пристроїв самообслуговування  (на інший картрахунок, сплата комунальних послуг, послуг операторів зв’язку та інші) в мережі банку  та мережі банків-партнерів – 1%, min 3 грн.

Умови та тарифи карткового продукту "Зручний" редакція діє з 12.08.2019

Умови та тарифи карткового продукту "Зручний" редакція діє з 17.04.2019