АТ «АЛЬПАРІ БАНК» оголошує конкурс з відбору аудиторської компанії, яка буде призначена для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності за 2020 рік (далі – конкурс).

Метою проведення конкурсу є відбір на конкурсних засадах суб’єктів аудиторської діяльності для  проведення аудиту фінансової звітності АТ «АЛЬПАРІ БАНК» за 2020 рік.  У Конкурсі можуть брати участь аудиторські фірми, які відповідають вимогам, що встановлені Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», а також умовам конкурсу.

Для участі у конкурсі просимо надсилати пропозиції про здійснення аудиту (вартість, строки тощо) та інформацію щодо відповідності вимогам Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».

Кінцевий строк приймання конкурсної пропозиції: до 15.09.2020.

Суб’єкт аудиторської діяльності для участі у Конкурсі має відповідати вимогам, визначеним Законом «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність.

Завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності включає:

 • підтвердження річної фінансової звітності з метою надання до НКЦПФР (звітність емітента);
 • підтвердження річної фінансової звітності з метою надання до Національного банку України;
 • проведення першого етапу оцінки стійкості Банку відповідно до вимог Положення про здійснення оцінки стійкості банків та банківської системи, затвердженого постановою Правління НБУ від 22.12.2017 №141 (за вимогою регулятора).

Вид послуги:  проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності АТ «АЛЬПАРІ БАНК» за 2020 рік.

Не допускаються до участі у конкурсі суб’єкти аудиторської діяльності, які:

 • не відповідають вимогам Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;
 • подали до участі в конкурсі документи, що містять недостовірну інформацію.

Для участі у Конкурсі  учасники подають такі документи:

 • Анкету суб’єкта аудиторської діяльності;
 • основні відомості про суб’єкта аудиторської діяльності (реєстраційна інформація, види діяльності, посадові особи та інше);
 • наявність передбачених законодавством України ліцензій, свідоцтв, сертифікатів та термін їх дії;
 • цінова пропозиція щодо розміру оплати за договором та розрахунок вартості послуг;
 • лист-запевнення щодо відповідності вимогам до учасників Конкурсу згідно переліку;
 • результати контролю якості послуг, що підтверджено відповідним документом Аудиторської палати України;
 • будь-яку іншу інформацію, яка може бути корисною.

Документи надсилайте, будь ласка,  за адресою: вул. Антоновича, буд.  40, м. Київ, Україна, 01033  або на електронну адресу: bank@alpari-bank.com.ua

Контактні особи: Начальник Служби внутрішнього аудиту Якупова Ірина (044)364-73-70.

Документи, що надійшли після встановленого строку або подані не в повному обсязі чи з порушенням умов Конкурсу, не розглядатимуться.

Фінансова звітність та інша публічна інформація АТ «АЛЬПАРІ БАНК» доступна на веб-сайті Банку мережі Інтернет у розділі «Про БАНК» та розділі «ЗВІТНІСТЬ»

Додаткова інформація про діяльність АТ «АЛЬПАРІ БАНК» може надаватись у разі необхідності та відповідно до запиту учасника конкурсу.

Результати Конкурсу будуть розглянуті органом, на який покладено функції аудиторського комітету.

Про результати Конкурсу  повідомимо всіх учасників, що приймали участь електронною поштою та шляхом розміщення відповідного оголошення на веб-сайті Банку.

З умовами та порядком проведення конкурсу Ви можете ознайомитися за посиланнями:

05.08.2020