ОГОЛОШЕННЯ про відбір на конкурсних засадах суб’єктів аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності АТ «Альпарі банк» за 2023 р.

ОГОЛОШЕННЯ

про відбір на конкурсних засадах суб’єктів аудиторської діяльності для  проведення аудиту фінансової звітності АТ «АЛЬПАРІ БАНК» за 2023 рік.

 

АТ «АЛЬПАРІ БАНК» оголошує конкурс з відбору аудиторської компанії, яка буде призначена для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності за 2023 рік (далі – конкурс).

Метою проведення конкурсу є відбір на конкурсних засадах суб’єктів аудиторської діяльності для  проведення аудиту фінансової звітності АТ «АЛЬПАРІ БАНК» за 2023 рік.  У Конкурсі можуть брати участь аудиторські фірми, які відповідають вимогам, що встановлені Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», а також умовам конкурсу.

Для участі у конкурсі просимо надсилати пропозиції про здійснення аудиту (вартість, строки, тощо) та інформацію щодо відповідності вимогам Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».

Кінцевий строк приймання конкурсної пропозиції: до 15.09.2023 р. включно.

Вид послуги:  проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності АТ «АЛЬПАРІ БАНК» за 2023 рік.

Завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності включає:

 • Аудит фінансової звітності Банку (українська та англійська версії за необхідності), складеної відповідно до МСФЗ за звітний 2023 рік(далі – Фінансова Звітність) відповідно до вимог чинного законодавства та нормативно-правових актів Національного банку України, Національної комісії цінних паперів та фондового ринку (далі НКЦПФР), а також вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг Міжнародної федерації бухгалтерів, що прийняті у якості Національних стандартів аудиту (далі – МСА), з урахуванням вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».
 • Проведення оцінки якості активів Банку та прийнятності забезпечення за кредитними операціями відповідно до вимог чинного законодавства України та нормативно-правових актів НБУ.
 • Проведення перевірки Звіту про управління (Звіт керівництва) відповідно до вимог чинного законодавства України та нормативно-правових актів НБУ, НКЦПФР;

 

Термін складання до 01 березня 2024 року.

 

Не допускаються до участі у конкурсі суб’єкти аудиторської діяльності, які:

 • не відповідають вимогам Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;
 • подали до участі в конкурсі документи, що містять недостовірну інформацію.

 

Для участі у Конкурсі  учасники подають такі документи:

 • Анкету суб’єкта аудиторської діяльності;
 • основні відомості про суб’єкта аудиторської діяльності (реєстраційна інформація, види діяльності, посадові особи та інше);
 • наявність передбачених законодавством України ліцензій, свідоцтв, сертифікатів та термін їх дії;
 • цінова пропозиція щодо розміру оплати за договором та розрахунок вартості послуг;
 • лист-запевнення щодо відповідності вимогам до учасників Конкурсу згідно переліку;
 • результати контролю якості послуг, що підтверджено відповідним документом Аудиторської палати України;
 • будь-яку іншу інформацію, яка може бути корисною.

Документи надсилайте, будь ласка,  за адресою: вул. Тарасівська, буд.  19, м. Київ, Україна, 01033  або на електронну адресу: bank@alpari-bank.com.ua

Контактні особи: Начальник Служби внутрішнього аудиту Панасюк Роман (093) 742-66-10.

Документи, що надійшли після встановленого строку або подані не в повному обсязі чи з порушенням умов Конкурсу, не розглядатимуться.

Фінансова звітність та інша публічна інформація АТ «АЛЬПАРІ БАНК» доступна на веб-сайті Банку мережі Інтернет у розділі «Про БАНК» та розділі «ЗВІТНІСТЬ»

Додаткова інформація про діяльність АТ «АЛЬПАРІ БАНК» може надаватись у разі необхідності та відповідно до запиту учасника конкурсу.

Результати Конкурсу будуть розглянуті органом, на який покладено функції аудиторського комітету.

Про результати Конкурсу буде опубліковано відповідне оголошення на веб-сайті Банку.

З умовами та порядком проведення конкурсу Ви можете ознайомитися за посиланнями:

Конкурсна документація

Анкета суб’єкта аудиторської діяльності

05.07.2023