ДЕПОЗИТАРНА УСТАНОВА

Шановні Клієнти!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬПАРІ БАНК» (далі — АТ «АЛЬПАРІ БАНК») код за ЄДРПОУ: 38377143, на виконання Рішення єдиного акціонера № 5/2023 від 16.11.2023р. повідомляє наступне.

Відповідно до вимог «Положення про припинення депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку — депозитарної діяльності», затвердженого Рішенням НКЦПФР вiд 08.04.2014р. № 431, АТ «АЛЬПАРІ БАНК» повідомляє про початок процедури  припинення депозитарної діяльності депозитарної установи.

Датою початку припинення провадження депозитарної діяльності депозитарної установи визначено — 20.11.2023 року.

Дата припинення провадження депозитарної діяльності депозитарної установи визначено — 19.01.2024 року.

Депонентам, з якими укладено договори про відкриття/обслуговування рахунку в цінних паперах, номінальних утримувачів, з якими укладено договори про надання послуг з обслуговування рахунку в цінних паперах номінального утримувача, необхідно закрити рахунки у цінних паперах, що обслуговуються відповідно до цих договорів.

У разі незакриття рахунку (рахунків) у цінних паперах протягом 60 календарних днів з дати початку припинення діяльності, цінні папери / права на цінні папери, які обліковувалися на цих рахунках станом на кінець операційного дня, що передує даті припинення діяльності, будуть передані до Центрального депозитарія як уповноваженого на зберігання.

Рахунок у цінних паперах можливо закрити лише за умови відсутності цінних паперів, прав на цінні папери на ньому. Для здійснення списання цінних паперів з рахунку необхідно мати відкритий рахунок у цінних паперах в обраній депозитарній установі. Після відкриття рахунку необхідно надати до АТ «АЛЬПАРІ БАНК» відповідні розпорядження та сплатити комісію за депозитарні послуги згідно договору на обслуговування рахунку у цінних паперах.

Емітентам, з якими укладено договори про відкриття/обслуговування рахунків власників, відповідно до вимог пункту 12 розділу V Положення про порядок забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22 січня 2014 року № 47, необхідно обрати нову депозитарну установу для відкриття/обслуговування рахунків власників.

Перелік депозитарних установи можна подивитися на сайті Центрального депозитарію за посиланням:

https://www.csd.ua/perelik-depozytarnyh-ustanov/

Для отримання консультацій та необхідної Вам інформації, відправляйте лист на електронну пошту: n.luchina@alpari-bank.com.ua


Важливою складовою діяльності будь-якої фінансової установи на ринку цінних паперів є якісна та стабільна робота депозитарної установи.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬПАРІ БАНК»  як професійний учасник ринку цінних паперів здійснює   депозитарну діяльність на підставі ліцензій Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на право здійснення професійної діяльності на фондовому ринку — депозитарної діяльності депозитарної установи (серія АЕ № 294450, дата видачі 30.09.2014).

Депозитарна установа АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬПАРІ БАНК»    є клієнтом ПАТ «Національного депозитарію України», Депозитарію Національного банку України, а також є членом Професійної асоціації реєстраторів і депозитаріїв.

Депозитарні послуги депозитарної установи — це один з багатьох видів банківських послуг, що надає АТ «АЛЬПАРІ БАНК» своїм клієнтам. Споживачами цих послуг можуть бути: держава, територіальні громади, фізичні та юридичні особи (резиденти, нерезиденти), які володіють цінними паперами або випускають їх, нотаріуси, у разі зарахування цінних паперів на депозит нотаріуса.

Депозитарна установа  АТ  «АЛЬПАРІ БАНК» надає повний комплекс депозитарних послуг на підставі договорів про обслуговування рахунків в цінних паперах, а саме:

  • Відкриття рахунку в цінних паперах для обліку корпоративних і державних цінних паперів.
  • Надання власникам цінних паперів виписок після кожної проведеної операції та звітів про обіг цінних паперів за певний період за запитом.
  • Здійснення депозитарного обліку цінних паперів, прав на цінні папери та їх обмежень на рахунках в цінних паперах.
  • Обслуговування обігу цінних паперів на рахунках в цінних паперах депонентів.
  • Обслуговування корпоративних операцій емітента на рахунках в цінних паперах депонентів.
  • Участь у зборах акціонерів за дорученням клієнта.
  • Одержання доходу за цінними паперами, що обліковуються на рахунку власника цінних паперів у депозитарній установі, з подальшим перерахуванням на рахунок власника.
  • Надання інформаційно-консультаційних послуг з питань обігу цінних паперів у Національній депозитарній системі України.
  • Надання емітентам реєстрів власників цінних паперів.
  • Надання інформаційних та консультативних послуг (на запит депонента депозитарна установа надає інформаційно-консультативні та довідково-аналітичні послуги щодо кон’юнктури ринку, умов обігу цінних паперів, іншу інформацію, що необхідна Депоненту для реалізації своїх прав та обов’язків).

Свою діяльність депозитарна установа АТ «АЛЬПАРІ БАНК» здійснює відповідно до чинного законодавства України, нормативних документів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Положення про депозитарну діяльність депозитарної установи та інших внутрішніх документів.

Якщо Ви вирішили відкрити рахунок в цінних паперах у нашій депозитарній установі, пропонуємо ознайомитися з Положенням про депозитарну діяльність депозитарної установи — АТ «АЛЬПАРІ БАНК», тарифами на послуги та переліком документів, необхідних для відкриття рахунку:

Положення про депозитарну діяльність депозитарної установи АТ «АЛЬПАРІ БАНК» (від 06.11.2018) – вступає в дію з 12.11.2018 (дата оприлюднення 12.11.2018)

Архів

Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах

Тарифи депозитарної установи

Додатки до положення про депозитарну депозитарної установи

Інформація про фінансову послугу, яку надає депозитарна установа  АТ «АЛЬПАРІ БАНК»

Більш детальну інформацію можна отримати за телефоном +380 44 364-73-70 (6018), +380 67 548-31-09 або написати нам

Знання і досвід, професіоналізм і увага спеціалістів, досвід яких на фондовому ринку складає більше 20 років — до Ваших послуг!

Шановні клієнти! Повідомляємо про тимчасову зміну графіку обслуговування клієнтів на період дії воєнного стану**:

 Період Операційний день Операційний час
З понеділка по четвер 09:00-16:30 09:15-16:00
П’ятниця 09:00-15:15 09:15-14:45
Обідня перерва* 13:00-13:45

*Під час обідньої перерви здійснювати додаткові необхідні санітарні заходи щодо профілактики поширення інфекційних хвороб.
**На період дії воєнного стану на території України, доступ в приміщення банку здійснюється за попереднім узгодженням зі співробітниками Банку за наступними номерами телефонів:  073 364 73 70.