Документи для відкриття рахунку

1. Заяву про відкриття поточного рахунку встановленого зразка. Заяву підписує керівник юридичної особи або уповноважена на це особа.

2.Копію належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту/засновницького договору/установчого акта/положення). Юридичні особи, установчі документи яких оприлюднені на порталі електронних сервісів, установчий документ у паперовій формі не подають. Юридичні особи публічного права, які діють на підставі законів, установчий документ не подають. Юридична особа, яка створена та/або діє на підставі модельного статуту, затвердженого Кабінетом Міністрів України, подає копію рішення про її створення або про провадження діяльності на підставі модельного статуту, підписаного усіма засновниками.

3. Копію виписки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчену підписом уповноваженого працівника Банку.

4. Картки із зразками підписів і відбитка печатки (2 од.), засвідчені нотаріально або організацією, якій клієнт адміністративно підпорядкований, в установленому порядку. До картки включаються зразки підписів осіб, яким  відповідно до чинного законодавства України або установчих документів юридичної особи надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів.

5. Копії документів (наказу, протоколу, рішення та ін.), що підтверджують призначення та повноваження осіб, які наведені в картках із зразками підписів та відбитка печатки, засвідчені підписом уповноваженого працівника юридичної особи та скріплені печаткою юридичної особи.

Документи в банк особисто подають усі особи, які мають право першого та другого підписів. Вказаним особам необхідно мати паспорт та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру платника податків.

6. Договір банківського рахунку (2 примірники, надається в приміщенні банку).

7. Опитувальник клієнта (відомість про юридичну особу-резидента).