РОЗПОЧАТИ РОБОТУ З СИСТЕМОЮ «КЛІЄНТ-БАНК»

( iFOBS WEB ) 

iFOBS (Internal Front Office Banking System) — розрахований на багато користувачів програмний комплекс клієнт-банк дозволяє автоматизувати процес прийому і передачі фінансових та інших документів між клієнтами і банком за допомогою використання можливостей Інтернет-Технології з використанням інтегрованих сертифікованих засобів захисту інформації.

Основні функціональні можливості:

  • відправлення платіжних документів клієнта;
  • одержання виписок по рахунках у будь-який момент часу (по розрахункових, кредитних і депозитних рахункам у національній та іноземній валютах);
  • подача заявок на продаж, покупку, конверсію валюти;
  • обмін між банком та клієнтом повідомленнями і файлами;
  • система дозволяє клієнтам безпосередньо бачити реальний залишок на своєму рахунку, список прийнятих банком від нього документів, надходження на його рахунок, архівну інформацію та формувати звітність за отриманим даними;
  • сувора взаємна аутентифікація клієнта та банка за допомогою цифрових підписів і шифрування переданих даних;
  • можливість перегляду клієнтом довідкової інформації;
  • можливість експорту та імпорту даних, як у систему Клієнт-Банк так і з неї в інші бухгалтерські системи.

У системі реалізовано два варіанти організації клієнтського робочого місця:

  • Клієнтське місце на основі Web-Браузера (iFOBS WEB) — Відмінною рисою системи є використання стандартного браузера Internet і відсутність необхідності в установці прикладного програмного забезпечення.
  • Багатокористувацьке Win 32-додаток (iFOBS WIN32) — виконаний як окремий додаток і має розширену систему архівів, вбудований генератор звітів та інші функціональні особливості, які дозволяють використовувати його на великих підприємствах — клієнтах банку.

Документація:

Інсталяція:

 

Технічний супровід системи дистанційного обслуговування клієнтів АЛЬПАРІ БАНК проводиться щоденно з 9:15 до 13:00, з 13:45 до 16:00 за телефонами:
тел.моб:  +38 050 471-15-74
тел.міськ: +38 044 364-73-70
вн.тел. 6028, 6060