ДЕПОЗИТИ

Депозити для фізичних осіб

Наша мета — зберегти і примножити Ваш фінансовий стан, тому ми надаємо нашим клієнтам спеціальні умови розміщення коштів з високими відсотками ставками.

Ми раді запропонувати Вам лінійку вкладів, умови яких Ви можете моделювати на власний розсуд і в залежності від своїх цілей, заради впевненості в безпеці свого капіталу та з метою його постійного зростання.

«КЛАСИЧНИЙ» 

 • Строк вкладу від 1 до 12 місяців.
 • Мінімальна сума вкладу — не менше ніж 10000,00 грн., 500,00 доларів США., 500,00 Євро.
 • Без поповнення.
 • Виплата відсотків — в кінці строку.
 • З пролонгацією.
 • Умови дострокового розірвання – не передбачено.

«КЛАСИЧНИЙ+» 

 • Строк вкладу від 1 до 12 місяців.
 • Мінімальна сума вкладу — не менше ніж 10000,00 грн., 500,00 доларів США., 500,00 Євро.
 • З правом поповнення.
 • Виплата відсотків —  щомісячно.
 • З пролонгацією.
 • Умови дострокового розірвання – за ставкою по поточних рахунках.

ДЕПОЗИТНИЙ КАЛЬКУЛЯТОР ТА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІСТОТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОСЛУГИ БАНКІВСЬКОГО ВКЛАДУ (ДЕПОЗИТУ)

ЗАЯВА ПРО ПРИЄДНАННЯ ДО ПУБЛІЧНОГО ДОГОВОРУ НА РОЗМІЩЕННЯ ВКЛАДУ (ДЕПОЗИТУ) (РЕДАКЦІЯ ДІЄ З 20.04.2021 р.)

Процентні ставки для фізичних осіб по депозитним продуктам (Діє з 01.10.2020)

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

 1. АТ «АЛЬПАРІ БАНК» повідомляє Клієнта про можливі наслідки в разі користування банківською послугою або невиконання ним обов’язків згідно з договором про надання цієї банківської послуги:

Договір банківського вкладу вступає в силу з дня внесення Вкладником суми Вкладу на Вкладний (депозитний) рахунок через касу Банку або шляхом безготівкового зарахування Вкладу на Вкладний (депозитний) рахунок, та діє до повного повернення Банком Вкладнику суми Вкладу та сплати процентів відповідно до умов Договору банківського вкладу. Наступного робочого дня за днем повернення Вкладу Вкладний (депозитний) рахунок Банком закривається.

У випадку якщо Клієнт не вносить Вклад у строк, передбачений Договором банківського вкладу, зобов’язання Банку та Клієнта є припиненими.

Банк нараховує проценти на суму Вкладу, виходячи з процентної ставки, що передбачена умовами відповідного виду Вкладу, обраного Клієнтом, та зазначена у Договорі банківського вкладу.

Виплата нарахованих за Вкладом  (депозитом) процентів здійснюється Банком відповідно до умов виду Вкладу, обраного Клієнтом, і Договору банківського вкладу та в день закінчення строку Вкладу (депозиту), шляхом перерахування (договірного списання) на поточний/ поточний рахунок з використанням електронних платіжних засобів Вкладника, зазначений у Договорі банківського Вкладу.

Прибуток, отриманий від вкладних (депозитних) операцій підлягає оподаткуванню доходів, згідно чинного законодавства України.

Якщо Вкладник отримує пільги або субсидії, то отримання додаткових прибутків може призвести до їх втрати.

Для отримання готівкових коштів з поточного рахунку у сумі понад 100 000 гривень, ­­­­Клієнт має подати до Банку заявку на отримання необхідної суми коштів напередодні дня одержання грошових коштів.

 1. Можливі наслідки для Клієнта в разі його несвоєчасного звернення до банку щодо повернення грошових коштів, залучених за договором банківського вкладу (депозиту):

Вклад та проценти, що були нараховані на дату закінчення строку дії договору банківського вкладу, будуть перераховані на поточний/ поточний рахунок з використанням електронних платіжних засобів Вкладника, зазначений у Договорі банківського вкладу.

Банк не нараховує та не сплачує проценти за користування Вкладом після закінчення строку Вкладу (у випадку неможливості повернення Банком Вкладу та нарахованих відповідно до умов цих Правил процентів на поточний рахунок Вкладника, з підстав, що не залежать від Банку).

 1. Банку забороняється вимагати від Клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку, спорідненої чи пов’язаної з ним особи як обов’язкову умову надання цих послуг (крім надання пакету банківських послуг).
 2. Банк не має права вносити зміни в договори укладені з клієнтами в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом.
 3. Клієнт може відмовитися від отримання рекламних матеріалів за допомогою дистанційних каналів комунікації.
 4. Додаткові та супутні послуги, пов’язані із наданням послуг із залучення банківського вкладу (депозиту) – відсутні.
 5. Клієнт має право на відмову від договору про надання банківської послуги, якщо таке право передбачено законом.

За банківською послугою «Класичний +» повне або часткове дострокове повернення Вкладу до дати повернення/нової дати повернення вкладу дозволяється на підставі письмового звернення, наданого до Банку.

За банківською послугою «Класичний» дострокове повернення Вкладу (частини Вкладу) не передбачено.

Архів

Процентні ставки для фізичних осіб по депозитним продуктам (Діє з 16.03.2020)

Процентні ставки для фізичних осіб по депозитним продуктам (Діє з 05.02.2020)

Типовий договір банківського вкладу «Класичний»

Типовий договір банківського вкладу «Класичний+»

Процентні ставки по депозитним продуктам для фізичних осіб (діють з 06.02.2019)