Наглядова рада

Найвищим органом управління банку є Загальні збори акціонерного товариства.

Постійно діючим колегіальним виконавчим органом управління, який здійснює поточну діяльність,  є Правління  банку.
Правління призначається рішенням Наглядової ради в кількості не менш 3-х чоловік.

ГРОМАКОВА Лариса Костянтинівна
Заступник Голови Наглядової ради
(представник акціонера)

ТЕРЬОХІН Сергій Анатолійович
Член Наглядової ради (незалежний)

АБРАМОВА Людмила Костянтинівна
Член Наглядової ради
(представник акціонера)

Органом, який здійснює контроль над діяльністю Правління банку, захист прав вкладників, інших кредиторів і акціонерів банку, являється Наглядова рада. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами акціонерного товариства з числа акціонерів або їх представників і незалежних членів.