Вакансії

Оголошується конкурс на заміщення вакантної посади незалежного члена Наглядової ради

Вимоги:

 • бездоганна ділова репутація;
 • вища освіта;
 • досвід роботи в банку на керівних посадах не менше 3-х років;
 • знання у сферах корпоративного управління і банківської діяльності;
 • відповідність вимогам, установленим законодавством щодо незалежності директорів акціонерного товариства.

Заробітна плата: за результатами співбесіди

Основні функціональні обов’язки:
1) брати участь у засіданнях Наглядової ради;
2) голосувати з усіх питань порядку денного засідання Наглядової ради;
3) завчасно повідомляти про неможливість участі у засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності. Інформація про присутність члена Наглядової ради на її засіданнях фіксується та за результатами року розкривається у річному звіті Наглядової ради;
4) діяти добросовісно і розумно в інтересах Банку, не перевищуючи своїх повноважень;
5) керуватися у своїй діяльності вимогами законодавства, внутрішніми документами Банку, Статутом, Положенням про Наглядову раду та ін.;
6) виконувати рішення, прийняті Наглядовою радою;
7) утримуватися від вчинення дій, які призведуть або можуть призвести до виникнення конфлікту інтересів;
8) дотримуватися встановлених  правил щодо обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом;
9) виконувати інші обов’язки, передбачені законодавством, Статутом, Положенням про Наглядову раду;
10) у разі обрання у Комітети Наглядової ради приймати активну участь у їх роботі.

 

Оголошується конкурс на заміщення вакантної посади начальника Фінансового управління

Вимоги: досвід роботи не менше 3-х років у банківській сфері

Заробітна плата: 25 000 гривень на місяць

Основні обов´язки: 
- підготовка фінансової моделі та бізнес-плану
- розробка бюджету та визначення планових обсягів залучених і розміщених ресурсів
- плани розвитку бізнесів з визначенням пріоритетних напрямків роботи на плановий рік, плани продажів у розрізі банківських продуктів
- план видатків капітального характеру
- контроль за станом виконання затверджених планових показників та аналіз причин відхилень фактичних показників від планових
- контроль за витратною частиною бюджету
- визначення та аналіу показників прибутковості діяльності, ефективності процесу управління капіталом
- підтримка системи управлінського обліку, системи внутрішнього перерозподілу ресурсів та системи бюджетування
- підготовка інформації щодо собівартості активно-пасивних операцій, розрахунку базових ставок, трансферних цін для внутрішньобанківського перерозподілу ресурсів.

 

Оголошується конкурс на заміщення вакантної посади начальника Управління корпоративного бізнесу/Управління документарних операцій

Вимоги:

 • досвід роботи з АБС Б2
 • досвід роботи за напрямком кредитних та гарантійних операцій

Обов’язки:

 • проведення зустрічей (переговорів) з клієнтами, які обслуговуються у банку (в рамках надання банківської гарантії та кредиту);
 • аналіз бізнесу клієнта та визначення його відповідності вимогам банку (у т.ч. кредитній політиці);
 • створення запитів на розгляд та координація взаємодії відповідальних служб банку щодо можливості надання клієнту банківської гарантії та кредиту;
 • підготовка та погодження договору про надання гарантії та кредитного договору, організація його підписання з клієнтом.