Оголошується конкурс на заміщення вакантної посади незалежного члена Наглядової ради

Вимоги:

  • бездоганна ділова репутація;
  • вища освіта;
  • досвід роботи в банку на керівних посадах не менше 3-х років;
  • знання у сферах корпоративного управління і банківської діяльності;
  • відповідність вимогам, установленим законодавством щодо незалежності директорів акціонерного товариства.

 

Основні функціональні обов’язки:

1) брати участь у засіданнях Наглядової ради;

2) голосувати з усіх питань порядку денного засідання Наглядової ради;

3) завчасно повідомляти про неможливість участі у засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності. Інформація про присутність члена Наглядової ради на її засіданнях фіксується та за результатами року розкривається у річному звіті Наглядової ради;

4) діяти добросовісно і розумно в інтересах Банку, не перевищуючи своїх повноважень;

5) керуватися у своїй діяльності вимогами законодавства, внутрішніми документами Банку, Статутом, Положенням про Наглядову раду та ін.;

6) виконувати рішення, прийняті Наглядовою радою;

7) утримуватися від вчинення дій, які призведуть або можуть призвести до виникнення конфлікту інтересів;

8) дотримуватися встановлених правил щодо обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом;

9) виконувати інші обов’язки, передбачені законодавством, Статутом, Положенням про Наглядову раду;

10) у разі обрання у Комітети Наглядової ради приймати активну участь у їх роботі.

 

Заробітна плата: за результатами співбесіди