ЗВІТНІСТЬ

Фінансова звітність

Проміжна скорочена фінансова звітність згідно з МСФЗ за період, що закінчився 31 березня 2024 року (дата оприлюднення 26 квітня 2024 року).

Річна фінансова звітність за 2023 рік зі Звітом про управління та Звітом незалежного аудитора (дата оприлюднення 26 квітня 2024 року).

Складові розрахунку коефіцієнтів покриття ліквідністю (LCR) станом на 01.04.2024року (дата оприлюднення 10.04.2024 р.)

Розподіл кредитів, наданих суб’єктам господарювання у національній та іноземній валютах, та розміру сформованих резервів за стадіями знецінення за міжнародним стандартом фінансової звітності 9 “Фінансові інструменти” за видами економічної діяльності 01.04.2024року (дата оприлюднення 10.04.2024 р.)

Розподіл кредитів, наданих фізичним особам та суб’єктам господарювання у національній та іноземній валютах, та розміру сформованих резервів за стадіями знецінення за міжнародним стандартом фінансової звітності 9 “Фінансові інструменти” станом на 01.04.2024року (дата оприлюднення 10.04.2024 р.)

Розподіл вкладів фізичних осіб та сума можливого відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб на 01.04.2024року (дата оприлюднення 10.04.2024 р.)

Нормативи капіталу та їх складових станом на 01.04.2024року (дата оприлюднення 10.04.2024 р.)

Економічні нормативи та ліміти відкритої валютної позиції, розрахунок яких передбачено Інструкцією № 368 та Положенням №290 станом на 01.04.2024року (дата оприлюднення 10.04.2024 р.)

Розподіл кредитів, наданих суб’єктам господарювання у національній та іноземній валютах за видами економічної діяльності, що класифікуються за розділами, з них непрацюючих у визначенні наведеному в Положенні №351 станом на 01.04.2024року (дата оприлюднення 10.04.2024 р.))

Розподіл кредитів, наданих фізичним та юридичним особам у національній та іноземній валютах , та розміру кредитного ризику за класами боржника відповідно до Положення №351 станом на 01.04.2024року (дата оприлюднення 10.04.2024 р.)

Оборотно-сальдовий баланс АТ «АЛЬПАРІ БАНК» станом на 01.04.2024 року (дата оприлюднення 10.04.2024 р.)

Складові розрахунку коефіцієнтів покриття ліквідністю (LCR) станом на 01.03.2024року (дата оприлюднення 10.03.2024 р.)

Розподіл кредитів, наданих суб’єктам господарювання у національній та іноземній валютах, та розміру сформованих резервів за стадіями знецінення за міжнародним стандартом фінансової звітності 9 “Фінансові інструменти” за видами економічної діяльності 01.03.2024року (дата оприлюднення 10.03.2024 р.)

Розподіл кредитів, наданих фізичним особам та суб’єктам господарювання у національній та іноземній валютах, та розміру сформованих резервів за стадіями знецінення за міжнародним стандартом фінансової звітності 9 “Фінансові інструменти” станом на 01.03.2024року (дата оприлюднення 10.03.2024 р.)

Розподіл вкладів фізичних осіб та сума можливого відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб на 01.03.2024року (дата оприлюднення 10.03.2024 р.)

Нормативи капіталу та їх складових станом на 01.03.2024року (дата оприлюднення 10.03.2024 р.)

Економічні нормативи та ліміти відкритої валютної позиції, розрахунок яких передбачено Інструкцією № 368 та Положенням №290 станом на 01.03.2024року (дата оприлюднення 10.03.2024 р.)

Розподіл кредитів, наданих суб’єктам господарювання у національній та іноземній валютах за видами економічної діяльності, що класифікуються за розділами, з них непрацюючих у визначенні наведеному в Положенні №351 станом на 01.03.2024року (дата оприлюднення 10.03.2024 р.))

Розподіл кредитів, наданих фізичним та юридичним особам у національній та іноземній валютах , та розміру кредитного ризику за класами боржника відповідно до Положення №351 станом на 01.03.2024року (дата оприлюднення 10.03.2024 р.)

Оборотно-сальдовий баланс АТ «АЛЬПАРІ БАНК» станом на 01.03.2024 року (дата оприлюднення 10.03.2024 р.)

Складові розрахунку коефіцієнтів покриття ліквідністю (LCR) станом на 01.02.2024року (дата оприлюднення 10.02.2024 р.)

Розподіл кредитів, наданих суб’єктам господарювання у національній та іноземній валютах, та розміру сформованих резервів за стадіями знецінення за міжнародним стандартом фінансової звітності 9 “Фінансові інструменти” за видами економічної діяльності 01.02.2024року (дата оприлюднення 10.02.2024 р.)

Розподіл кредитів, наданих фізичним особам та суб’єктам господарювання у національній та іноземній валютах, та розміру сформованих резервів за стадіями знецінення за міжнародним стандартом фінансової звітності 9 “Фінансові інструменти” станом на 01.02.2024року (дата оприлюднення 10.02.2024 р.)

Розподіл вкладів фізичних осіб та сума можливого відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб на 01.02.2024року (дата оприлюднення 10.02.2024 р.)

Нормативи капіталу та їх складових станом на 01.02.2024року (дата оприлюднення 10.02.2024 р.)

Економічні нормативи та ліміти відкритої валютної позиції, розрахунок яких передбачено Інструкцією № 368 та Положенням №290 станом на 01.02.2024року (дата оприлюднення 10.02.2024 р.)

Розподіл кредитів, наданих суб’єктам господарювання у національній та іноземній валютах за видами економічної діяльності, що класифікуються за розділами, з них непрацюючих у визначенні наведеному в Положенні №351 станом на 01.02.2024року (дата оприлюднення 10.02.2024 р.))

Розподіл кредитів, наданих фізичним та юридичним особам у національній та іноземній валютах , та розміру кредитного ризику за класами боржника відповідно до Положення №351 станом на 01.02.2024року (дата оприлюднення 10.02.2024 р.)

Оборотно-сальдовий баланс АТ «АЛЬПАРІ БАНК» станом на 01.02.2024 року (дата оприлюднення 10.02.2024 р.)

Складові розрахунку коефіцієнтів покриття ліквідністю (LCR) станом на 01.01.2024року (дата оприлюднення 10.01.2024 р.)

Розподіл кредитів, наданих суб’єктам господарювання у національній та іноземній валютах, та розміру сформованих резервів за стадіями знецінення за міжнародним стандартом фінансової звітності 9 “Фінансові інструменти” за видами економічної діяльності 01.01.2024року (дата оприлюднення 10.01.2024 р.)

Розподіл кредитів, наданих фізичним особам та суб’єктам господарювання у національній та іноземній валютах, та розміру сформованих резервів за стадіями знецінення за міжнародним стандартом фінансової звітності 9 “Фінансові інструменти” станом на 01.01.2024року (дата оприлюднення 10.01.2024 р.)

Розподіл вкладів фізичних осіб та сума можливого відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб на 01.01.2024року (дата оприлюднення 10.01.2024 р.)

Нормативи капіталу та їх складових станом на 01.01.2024року (дата оприлюднення 10.01.2024 р.)

Економічні нормативи та ліміти відкритої валютної позиції, розрахунок яких передбачено Інструкцією № 368 та Положенням №290 станом на 01.01.2024року (дата оприлюднення 10.01.2024 р.)

Розподіл кредитів, наданих суб’єктам господарювання у національній та іноземній валютах за видами економічної діяльності, що класифікуються за розділами, з них непрацюючих у визначенні наведеному в Положенні №351 станом на 01.01.2024року (дата оприлюднення 10.01.2024 р.))

Розподіл кредитів, наданих фізичним та юридичним особам у національній та іноземній валютах , та розміру кредитного ризику за класами боржника відповідно до Положення №351 станом на 01.01.2024року (дата оприлюднення 10.01.2024 р.)

Оборотно-сальдовий баланс АТ «АЛЬПАРІ БАНК» станом на 01.01.2024року (дата оприлюднення 10.01.2024 р.)

Складові розрахунку коефіцієнтів покриття ліквідністю (LCR) станом на 01.12.2023 року (дата оприлюднення 10.12.2023 р.)

Розподіл кредитів, наданих суб’єктам господарювання у національній та іноземній валютах, та розміру сформованих резервів за стадіями знецінення за міжнародним стандартом фінансової звітності 9 “Фінансові інструменти” за видами економічної діяльності 01.12.2023 року (дата оприлюднення 10.12.2023 р.)

Розподіл кредитів, наданих фізичним особам та суб’єктам господарювання у національній та іноземній валютах, та розміру сформованих резервів за стадіями знецінення за міжнародним стандартом фінансової звітності 9 “Фінансові інструменти” станом на 01.12.2023 року (дата оприлюднення 10.12.2023 р.)

Розподіл вкладів фізичних осіб та сума можливого відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб на 01.12.2023 року (дата оприлюднення 10.12.2023 р.)

Нормативи капіталу та їх складових станом на 01.12.2023 року (дата оприлюднення 10.12.2023 р.)

Економічні нормативи та ліміти відкритої валютної позиції, розрахунок яких передбачено Інструкцією № 368 та Положенням №290 станом на 01.12.2023 року (дата оприлюднення 10.12.2023 р.)

Розподіл кредитів, наданих суб’єктам господарювання у національній та іноземній валютах за видами економічної діяльності, що класифікуються за розділами, з них непрацюючих у визначенні наведеному в Положенні №351 станом на 01.12.2023 року (дата оприлюднення 10.12.2023 р.)

Розподіл кредитів, наданих фізичним та юридичним особам у національній та іноземній валютах , та розміру кредитного ризику за класами боржника відповідно до Положення №351 станом на 01.12.2023 року (дата оприлюднення 10.12.2023 р.)

Оборотно-сальдовий баланс АТ «АЛЬПАРІ БАНК» станом на 01.12.2023 року (дата оприлюднення 10.12.2023 р.)

Складові розрахунку коефіцієнтів покриття ліквідністю (LCR) станом на 01.11.2023 року (дата оприлюднення 10.11.2023 р.)

Розподіл кредитів, наданих суб’єктам господарювання у національній та іноземній валютах, та розміру сформованих резервів за стадіями знецінення за міжнародним стандартом фінансової звітності 9 “Фінансові інструменти” за видами економічної діяльності 01.11.2023 року (дата оприлюднення 10.11.2023 р.)

Розподіл кредитів, наданих фізичним особам та суб’єктам господарювання у національній та іноземній валютах, та розміру сформованих резервів за стадіями знецінення за міжнародним стандартом фінансової звітності 9 “Фінансові інструменти” станом на 01.11.2023 року (дата оприлюднення 10.11.2023 р.)

Розподіл вкладів фізичних осіб та сума можливого відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб на 01.11.2023 року (дата оприлюднення 10.11.2023 р.)

Нормативи капіталу та їх складових станом на 01.11.2023 року (дата оприлюднення 10.11.2023 р.)

Економічні нормативи та ліміти відкритої валютної позиції, розрахунок яких передбачено Інструкцією № 368 та Положенням №290 станом на 01.11.2023 року (дата оприлюднення 10.11.2023 р.)

Розподіл кредитів, наданих суб’єктам господарювання у національній та іноземній валютах за видами економічної діяльності, що класифікуються за розділами, з них непрацюючих у визначенні наведеному в Положенні №351 станом на 01.11.2023 року (дата оприлюднення 10.11.2023 р.)

Розподіл кредитів, наданих фізичним та юридичним особам у національній та іноземній валютах , та розміру кредитного ризику за класами боржника відповідно до Положення №351 станом на 01.11.2023 року (дата оприлюднення 10.11.2023 р.)

Оборотно-сальдовий баланс АТ «АЛЬПАРІ БАНК» станом на 01.11.2023 року (дата оприлюднення 10.11.2023 р.)

Проміжна скорочена фінансова звітність згідно МСФЗ за період, що закінчився 30 вересня 2023 року (дата розміщення 27 жовтня 2023 року)

Складові розрахунку коефіцієнтів покриття ліквідністю (LCR) станом на 01.10.2023 року (дата оприлюднення 10.10.2023 р.)

Розподіл кредитів, наданих суб’єктам господарювання у національній та іноземній валютах, та розміру сформованих резервів за стадіями знецінення за міжнародним стандартом фінансової звітності 9 “Фінансові інструменти” за видами економічної діяльності 01.10.2023 року (дата оприлюднення 10.10.2023 р.)

Розподіл кредитів, наданих фізичним особам та суб’єктам господарювання у національній та іноземній валютах, та розміру сформованих резервів за стадіями знецінення за міжнародним стандартом фінансової звітності 9 “Фінансові інструменти” станом на 01.10.2023 року (дата оприлюднення 10.10.2023 р.)

Розподіл вкладів фізичних осіб та сума можливого відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб на 01.10.2023 року (дата оприлюднення 10.10.2023 р.)

Нормативи капіталу та їх складових станом на 01.10.2023 року (дата оприлюднення 10.10.2023 р.)

Економічні нормативи та ліміти відкритої валютної позиції, розрахунок яких передбачено Інструкцією № 368 та Положенням №290 станом на 01.10.2023 року (дата оприлюднення 10.10.2023 р.)

Розподіл кредитів, наданих суб’єктам господарювання у національній та іноземній валютах за видами економічної діяльності, що класифікуються за розділами, з них непрацюючих у визначенні наведеному в Положенні №351 станом на 01.10.2023 року (дата оприлюднення 10.10.2023 р.)

Розподіл кредитів, наданих фізичним та юридичним особам у національній та іноземній валютах , та розміру кредитного ризику за класами боржника відповідно до Положення №351 станом на 01.10.2023 року (дата оприлюднення 10.10.2023 р.)

Оборотно-сальдовий баланс АТ «АЛЬПАРІ БАНК» станом на 01.10.2023 року (дата оприлюднення 10.10.2023 р.)

Складові розрахунку коефіцієнтів покриття ліквідністю (LCR) станом на 01.09.2023 року (дата оприлюднення 10.09.2023 р.)

Розподіл кредитів, наданих суб’єктам господарювання у національній та іноземній валютах, та розміру сформованих резервів за стадіями знецінення за міжнародним стандартом фінансової звітності 9 “Фінансові інструменти” за видами економічної діяльності 01.09.2023 року (дата оприлюднення 10.09.2023 р.)

Розподіл кредитів, наданих фізичним особам та суб’єктам господарювання у національній та іноземній валютах, та розміру сформованих резервів за стадіями знецінення за міжнародним стандартом фінансової звітності 9 “Фінансові інструменти” станом на 01.09.2023 року (дата оприлюднення 10.09.2023 р.)

Розподіл вкладів фізичних осіб та сума можливого відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб на 01.09.2023 року (дата оприлюднення 10.09.2023 р.)

Нормативи капіталу та їх складових станом на 01.09.2023 року (дата оприлюднення 10.09.2023 р.)

Економічні нормативи та ліміти відкритої валютної позиції, розрахунок яких передбачено Інструкцією № 368 та Положенням №290 станом на 01.09.2023 року (дата оприлюднення 10.09.2023 р.)

Розподіл кредитів, наданих суб’єктам господарювання у національній та іноземній валютах за видами економічної діяльності, що класифікуються за розділами, з них непрацюючих у визначенні наведеному в Положенні №351 станом на 01.09.2023 року (дата оприлюднення 10.09.2023 р.)

Розподіл кредитів, наданих фізичним та юридичним особам у національній та іноземній валютах , та розміру кредитного ризику за класами боржника відповідно до Положення №351 станом на 01.09.2023 року (дата оприлюднення 10.09.2023 р.)

Оборотно-сальдовий баланс АТ «АЛЬПАРІ БАНК» станом на 01.09.2023 року (дата оприлюднення 10.09.2023 р.)

Складові розрахунку коефіцієнтів покриття ліквідністю (LCR) станом на 01.08.2023 року (дата оприлюднення 10.08.2023 р.)

Розподіл кредитів, наданих суб’єктам господарювання у національній та іноземній валютах, та розміру сформованих резервів за стадіями знецінення за міжнародним стандартом фінансової звітності 9 “Фінансові інструменти” за видами економічної діяльності 01.08.2023 року (дата оприлюднення 10.08.2023 р.)

Розподіл кредитів, наданих фізичним особам та суб’єктам господарювання у національній та іноземній валютах, та розміру сформованих резервів за стадіями знецінення за міжнародним стандартом фінансової звітності 9 “Фінансові інструменти” станом на 01.08.2023 року (дата оприлюднення 10.08.2023 р.)

Розподіл вкладів фізичних осіб та сума можливого відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб на 01.08.2023 року (дата оприлюднення 10.08.2023 р.)

Нормативи капіталу та їх складових станом на 01.08.2023 року (дата оприлюднення 10.08.2023 р.)

Економічні нормативи та ліміти відкритої валютної позиції, розрахунок яких передбачено Інструкцією № 368 та Положенням №290 станом на 01.08.2023 року (дата оприлюднення 10.08.2023 р.)

Розподіл кредитів, наданих суб’єктам господарювання у національній та іноземній валютах за видами економічної діяльності, що класифікуються за розділами, з них непрацюючих у визначенні наведеному в Положенні №351 станом на 01.08.2023 року (дата оприлюднення 10.08.2023 р.)

Розподіл кредитів, наданих фізичним та юридичним особам у національній та іноземній валютах , та розміру кредитного ризику за класами боржника відповідно до Положення №351 станом на 01.08.2023 року (дата оприлюднення 10.08.2023 р.)

Оборотно-сальдовий баланс АТ «АЛЬПАРІ БАНК» станом на 01.08.2023 року (дата оприлюднення 10.08.2023 р.)

Проміжна скорочена фінансова звітність згідно з МСФЗ за період, що закінчився 30 червня 2023 року ( дата оприлюднення 31 липня 2023)

Складові розрахунку коефіцієнтів покриття ліквідністю (LCR) станом на 01.07.2023 року (дата оприлюднення 10.07.2023 р.)

Розподіл кредитів, наданих суб’єктам господарювання у національній та іноземній валютах, та розміру сформованих резервів за стадіями знецінення за міжнародним стандартом фінансової звітності 9 “Фінансові інструменти” за видами економічної діяльності 01.07.2023 року (дата оприлюднення 10.07.2023 р.)

Розподіл кредитів, наданих фізичним особам та суб’єктам господарювання у національній та іноземній валютах, та розміру сформованих резервів за стадіями знецінення за міжнародним стандартом фінансової звітності 9 “Фінансові інструменти” станом на 01.07.2023 року (дата оприлюднення 10.07.2023 р.)

Розподіл вкладів фізичних осіб та сума можливого відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб на 01.07.2023 року (дата оприлюднення 10.07.2023 р.)

Нормативи капіталу та їх складових станом на 01.07.2023 року (дата оприлюднення 10.07.2023 р.)

Економічні нормативи та ліміти відкритої валютної позиції, розрахунок яких передбачено Інструкцією № 368 та Положенням №290 станом на 01.07.2023 року (дата оприлюднення 10.07.2023 р.)

Розподіл кредитів, наданих суб’єктам господарювання у національній та іноземній валютах за видами економічної діяльності, що класифікуються за розділами, з них непрацюючих у визначенні наведеному в Положенні №351 станом на 01.07.2023 року (дата оприлюднення 10.07.2023 р.)

Розподіл кредитів, наданих фізичним та юридичним особам у національній та іноземній валютах , та розміру кредитного ризику за класами боржника відповідно до Положення №351 станом на 01.07.2023 року (дата оприлюднення 10.07.2023 р.)

Оборотно-сальдовий баланс АТ «АЛЬПАРІ БАНК» станом на 01.07.2023 року (дата оприлюднення 10.07.2023 р.)

Проміжна скорочена фінансова звітність згідно МСФЗ за період, що закінчився 30 вересня 2022 року (дата оприлюднення 27 червня 2023 року).

Складові розрахунку коефіцієнтів покриття ліквідністю (LCR) станом на 01.06.2023 року (дата оприлюднення 10.06.2023 р.)

Розподіл кредитів, наданих суб’єктам господарювання у національній та іноземній валютах, та розміру сформованих резервів за стадіями знецінення за міжнародним стандартом фінансової звітності 9 “Фінансові інструменти” за видами економічної діяльності 01.06.2023 року (дата оприлюднення 10.06.2023 р.)

Розподіл кредитів, наданих фізичним особам та суб’єктам господарювання у національній та іноземній валютах, та розміру сформованих резервів за стадіями знецінення за міжнародним стандартом фінансової звітності 9 “Фінансові інструменти” станом на 01.06.2023 року (дата оприлюднення 10.06.2023 р.)

Розподіл вкладів фізичних осіб та сума можливого відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб на 01.06.2023 року (дата оприлюднення 10.06.2023 р.)

Нормативи капіталу та їх складових станом на 01.06.2023 року (дата оприлюднення 10.06.2023 р.)

Економічні нормативи та ліміти відкритої валютної позиції, розрахунок яких передбачено Інструкцією № 368 та Положенням №290 станом на 01.06.2023 року (дата оприлюднення 10.06.2023 р.)

Розподіл кредитів, наданих суб’єктам господарювання у національній та іноземній валютах за видами економічної діяльності, що класифікуються за розділами, з них непрацюючих у визначенні наведеному в Положенні №351 станом на 01.06.2023 року (дата оприлюднення 10.06.2023 р.)

Розподіл кредитів, наданих фізичним та юридичним особам у національній та іноземній валютах , та розміру кредитного ризику за класами боржника відповідно до Положення №351 станом на 01.06.2023 року (дата оприлюднення 10.06.2023 р.)

Оборотно-сальдовий баланс АТ «АЛЬПАРІ БАНК» станом на 01.06.2023 року (дата оприлюднення 10.06.2023 р.)

Розподіл кредитів, наданих суб’єктам господарювання у національній та іноземній валютах, та розміру сформованих резервів за стадіями знецінення за міжнародним стандартом фінансової звітності 9 “Фінансові інструменти” за видами економічної діяльності 01.05.2023 року (дата оприлюднення 10.05.2023 р.)

Розподіл кредитів, наданих фізичним особам та суб’єктам господарювання у національній та іноземній валютах, та розміру сформованих резервів за стадіями знецінення за міжнародним стандартом фінансової звітності 9 “Фінансові інструменти” станом на 01.05.2023 року (дата оприлюднення 10.05.2023 р.)

Розподіл вкладів фізичних осіб та сума можливого відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб на 01.05.2023 року (дата оприлюднення 10.05.2023 р.)

Нормативи капіталу та їх складових станом на 01.05.2023 року (дата оприлюднення 10.05.2023 р.)

Економічні нормативи та ліміти відкритої валютної позиції, розрахунок яких передбачено Інструкцією № 368 та Положенням №290 станом на 01.05.2023 року (дата оприлюднення 10.05.2023 р.)

Розподіл кредитів, наданих суб’єктам господарювання у національній та іноземній валютах за видами економічної діяльності, що класифікуються за розділами, з них непрацюючих у визначенні наведеному в Положенні №351 станом на 01.05.2023 року (дата оприлюднення 10.05.2023 р.)

Розподіл кредитів, наданих фізичним та юридичним особам у національній та іноземній валютах , та розміру кредитного ризику за класами боржника відповідно до Положення №351 станом на 01.05.2023 року (дата оприлюднення 10.05.2023 р.)

Оборотно-сальдовий баланс АТ «АЛЬПАРІ БАНК» станом на 01.05.2023 року (дата оприлюднення 10.05.2023 р.)

Складові розрахунку коефіцієнтів покриття ліквідністю (LCR) станом на 01.01.2023 року (дата оприлюднення 10.01.2023 р.)

Складові розрахунку коефіцієнтів покриття ліквідністю (LCR) станом на 01.02.2023 року (дата оприлюднення 10.02.2023 р.)

Складові розрахунку коефіцієнтів покриття ліквідністю (LCR) станом на 01.03.2023 року (дата оприлюднення 10.03.2023 р.)

Складові розрахунку коефіцієнтів покриття ліквідністю (LCR) станом на 01.04.2023 року (дата оприлюднення 10.04.2023 р.)

Складові розрахунку коефіцієнтів покриття ліквідністю (LCR) станом на 01.05.2023 року (дата оприлюднення 10.05.2023 р.)

Складові розрахунку коефіцієнтів покриття ліквідністю (LCR) станом на 01.06.2023 року (дата оприлюднення 10.06.2023 р.)

Річна фінансова звітність за 2022 рік зі Звітом незалежного аудитора та Звітом про управління (дата оприлюднення 26 квітня 2023 року).

Проміжна скорочена фінансова звітність згідно з МСФЗ за період, що закінчився 31 березня 2023 року (дата оприлюднення 21 квітня 2023 року).

Проміжна скорочена фінансова звітність згідно МСФЗ за період, що закінчився 30 червня 2022 року (дата оприлюднення 14 квітня 2023 року).

Розподіл кредитів, наданих суб’єктам господарювання у національній та іноземній валютах, та розміру сформованих резервів за стадіями знецінення за міжнародним стандартом фінансової звітності 9 “Фінансові інструменти” за видами економічної діяльності 01.04.2023 року (дата оприлюднення 10.04.2023 р.)

Розподіл кредитів, наданих фізичним особам та суб’єктам господарювання у національній та іноземній валютах, та розміру сформованих резервів за стадіями знецінення за міжнародним стандартом фінансової звітності 9 “Фінансові інструменти” станом на 01.04.2023 року (дата оприлюднення 10.04.2023 р.)

Розподіл вкладів фізичних осіб та сума можливого відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб на 01.04.2023 року (дата оприлюднення 10.04.2023 р.)

Нормативи капіталу та їх складових станом на 01.04.2023 року (дата оприлюднення 10.04.2023 р.)

Економічні нормативи та ліміти відкритої валютної позиції, розрахунок яких передбачено Інструкцією № 368 та Положенням №290 станом на 01.04.2023 року (дата оприлюднення 10.04.2023 р.)

Розподіл кредитів, наданих суб’єктам господарювання у національній та іноземній валютах за видами економічної діяльності, що класифікуються за розділами, з них непрацюючих у визначенні наведеному в Положенні №351 станом на 01.04.2023 року (дата оприлюднення 10.04.2023 р.)

Розподіл кредитів, наданих фізичним та юридичним особам у національній та іноземній валютах , та розміру кредитного ризику за класами боржника відповідно до Положення №351 станом на 01.04.2023 року (дата оприлюднення 10.04.2023 р.)

Оборотно-сальдовий баланс АТ «АЛЬПАРІ БАНК» станом на 01.04.2023 року (дата оприлюднення 10.04.2023 р.)

Проміжна скорочена фінансова звітність згідно МСФЗ за період, що закінчився 31 березня 2022 року (дата оприлюднення 22 березня 2023 року).

Розподіл кредитів, наданих суб’єктам господарювання у національній та іноземній валютах, та розміру сформованих резервів за стадіями знецінення за міжнародним стандартом фінансової звітності 9 “Фінансові інструменти” за видами економічної діяльності 01.03.2023 року (дата оприлюднення 10.03.2023 р.)

Розподіл кредитів, наданих фізичним особам та суб’єктам господарювання у національній та іноземній валютах, та розміру сформованих резервів за стадіями знецінення за міжнародним стандартом фінансової звітності 9 “Фінансові інструменти” станом на 01.03.2023 року (дата оприлюднення 10.03.2023 р.)

Розподіл вкладів фізичних осіб та сума можливого відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб на 01.03.2023 року (дата оприлюднення 10.03.2023 р.)

Нормативи капіталу та їх складових станом на 01.03.2023 року (дата оприлюднення 10.03.2023 р.)

Економічні нормативи та ліміти відкритої валютної позиції, розрахунок яких передбачено Інструкцією № 368 та Положенням №290 станом на 01.03.2023 року (дата оприлюднення 10.03.2023 р.)

Розподіл кредитів, наданих суб’єктам господарювання у національній та іноземній валютах за видами економічної діяльності, що класифікуються за розділами, з них непрацюючих у визначенні наведеному в Положенні №351 станом на 01.03.2023 року (дата оприлюднення 10.03.2023 р.)

Розподіл кредитів, наданих фізичним та юридичним особам у національній та іноземній валютах , та розміру кредитного ризику за класами боржника відповідно до Положення №351 станом на 01.03.2023 року (дата оприлюднення 10.03.2023 р.)

Оборотно-сальдовий баланс АТ «АЛЬПАРІ БАНК» станом на 01.03.2023 року (дата оприлюднення 10.03.2023 р.)

Розподіл кредитів, наданих суб’єктам господарювання у національній та іноземній валютах, та розміру сформованих резервів за стадіями знецінення за міжнародним стандартом фінансової звітності 9 “Фінансові інструменти” за видами економічної діяльності 01.02.2023 року (дата оприлюднення 10.02.2023 р.)

Розподіл кредитів, наданих фізичним особам та суб’єктам господарювання у національній та іноземній валютах, та розміру сформованих резервів за стадіями знецінення за міжнародним стандартом фінансової звітності 9 “Фінансові інструменти” станом на 01.02.2023 року (дата оприлюднення 10.02.2023 р.)

Розподіл вкладів фізичних осіб та сума можливого відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб на 01.02.2023 року (дата оприлюднення 10.02.2023 р.)

Нормативи капіталу та їх складових станом на 01.02.2023 року (дата оприлюднення 10.02.2023 р.)

Економічні нормативи та ліміти відкритої валютної позиції, розрахунок яких передбачено Інструкцією № 368 та Положенням №290 станом на 01.02.2023 року (дата оприлюднення 10.02.2023 р.)

Розподіл кредитів, наданих суб’єктам господарювання у національній та іноземній валютах за видами економічної діяльності, що класифікуються за розділами, з них непрацюючих у визначенні наведеному в Положенні №351 станом на 01.02.2023 року (дата оприлюднення 10.02.2023 р.)

Розподіл кредитів, наданих фізичним та юридичним особам у національній та іноземній валютах , та розміру кредитного ризику за класами боржника відповідно до Положення №351 станом на 01.02.2023 року (дата оприлюднення 10.02.2023 р.)

Оборотно-сальдовий баланс АТ «АЛЬПАРІ БАНК» станом на 01.02.2023 року (дата оприлюднення 10.02.2023 р.)

Розподіл кредитів, наданих суб’єктам господарювання у національній та іноземній валютах, та розміру сформованих резервів за стадіями знецінення за міжнародним стандартом фінансової звітності 9 “Фінансові інструменти” за видами економічної діяльності станом на 01.01.2023 року (дата оприлюднення 10.01.2023 р.)

Розподіл кредитів, наданих фізичним особам та суб’єктам господарювання у національній та іноземній валютах, та розміру сформованих резервів за стадіями знецінення за міжнародним стандартом фінансової звітності 9 “Фінансові інструменти” станом на 01.01.2023 року (дата оприлюднення 10.01.2023 р.)

Розподіл вкладів фізичних осіб та сума можливого відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб на 01.01.2023 року (дата оприлюднення 10.01.2023 р.)

Нормативи капіталу та їх складових станом на 01.01.2023 року (дата оприлюднення 10.01.2023 р.)

Економічні нормативи та ліміти відкритої валютної позиції, розрахунок яких передбачено Інструкцією № 368 та Положенням №290 станом на 01.01.2023 року (дата оприлюднення 10.01.2023 р.)

Розподіл кредитів, наданих суб’єктам господарювання у національній та іноземній валютах за видами економічної діяльності, що класифікуються за розділами, з них непрацюючих у визначенні наведеному в Положенні №351 станом на 01.01.2023 року (дата оприлюднення 10.01.2023 р.)

Розподіл кредитів, наданих фізичним та юридичним особам у національній та іноземній валютах , та розміру кредитного ризику за класами боржника відповідно до Положення №351 станом на 01.01.2023 року (дата оприлюднення 10.01.2023 р.)

Оборотно-сальдовий баланс АТ «АЛЬПАРІ БАНК» станом на 01.01.2023 року (дата оприлюднення 10.01.2023 р.)

Розподіл кредитів, наданих суб’єктам господарювання у національній та іноземній валютах, та розміру сформованих резервів за стадіями знецінення за міжнародним стандартом фінансової звітності 9 “Фінансові інструменти” за видами економічної діяльності станом на 01.12.2022 року (дата оприлюднення 10.12.2022 р.)

Розподіл кредитів, наданих фізичним особам та суб’єктам господарювання у національній та іноземній валютах, та розміру сформованих резервів за стадіями знецінення за міжнародним стандартом фінансової звітності 9 “Фінансові інструменти” станом на 01.12.2022 року (дата оприлюднення 10.12.2022 р.)

Розподіл вкладів фізичних осіб та сума можливого відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб на 01.12.2022 року (дата оприлюднення 10.12.2022 р.)

Нормативи капіталу та їх складових станом на 01.12.2022 року (дата оприлюднення 10.12.2022 р.)

Економічні нормативи та ліміти відкритої валютної позиції, розрахунок яких передбачено Інструкцією № 368 та Положенням №290 станом на 01.12.2022 року (дата оприлюднення 10.12.2022 р.)

Розподіл кредитів, наданих суб’єктам господарювання у національній та іноземній валютах за видами економічної діяльності, що класифікуються за розділами, з них непрацюючих у визначенні наведеному в Положенні №351 станом на 01.12.2022 року (дата оприлюднення 10.12.2022 р.)

Розподіл кредитів, наданих фізичним та юридичним особам в національній та іноземній валютах , та розміру кредитного ризику за класами боржника відповідно до Положення №351 станом на 01.12.2022 року (дата оприлюднення 10.12.2022 р.)

Оборотно-сальдовий баланс АТ «АЛЬПАРІ БАНК» станом на 01.12.2022 року (дата оприлюднення 10.12.2022 р.)

Річна фінансова звітність за 2021 рік зі Звітом незалежного аудитора та Звітом про управління (дата оприлюднення 23.12.2022)

Розподіл кредитів, наданих суб’єктам господарювання у національній та іноземній валютах, та розміру сформованих резервів за стадіями знецінення за міжнародним стандартом фінансової звітності 9 “Фінансові інструменти” за видами економічної діяльності станом на 01.11.2022 року (дата оприлюднення 10.11.2022 р.)

Розподіл кредитів, наданих фізичним особам та суб’єктам господарювання у національній та іноземній валютах, та розміру сформованих резервів за стадіями знецінення за міжнародним стандартом фінансової звітності 9 “Фінансові інструменти” станом на 01.11.2022 року (дата оприлюднення 10.11.2022 р.)

Розподіл вкладів фізичних осіб та сума можливого відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб на 01.11.2022 року (дата оприлюднення 10.11.2022 р.)

Нормативи капіталу та їх складових станом на 01.11.2022 року (дата оприлюднення 10.11.2022 р.)

Економічні нормативи та ліміти відкритої валютної позиції, розрахунок яких передбачено Інструкцією № 368 та Положенням №290 станом на 01.11.2022 року (дата оприлюднення 10.11.2022 р.)

Розподіл кредитів, наданих суб’єктам господарювання у національній та іноземній валютах за видами економічної діяльності, що класифікуються за розділами, з них непрацюючих у визначенні наведеному в Положенні №351 станом на 01.11.2022 року (дата оприлюднення 10.11.2022 р.)

Розподіл кредитів, наданих фізичним та юридичним особам в національній та іноземній валютах , та розміру кредитного ризику за класами боржника відповідно до Положення №351 станом на 01.11.2022 року (дата оприлюднення 10.11.2022 р.)

Оборотно-сальдовий баланс АТ «АЛЬПАРІ БАНК» станом на 01.11.2022 року (дата оприлюднення 10.11.2022 р.)

Розподіл кредитів, наданих суб’єктам господарювання у національній та іноземній валютах, та розміру сформованих резервів за стадіями знецінення за міжнародним стандартом фінансової звітності 9 “Фінансові інструменти” за видами економічної діяльності станом на 01.10.2022 року (дата оприлюднення 10.10.2022 р.)

Розподіл кредитів, наданих фізичним особам та суб’єктам господарювання у національній та іноземній валютах, та розміру сформованих резервів за стадіями знецінення за міжнародним стандартом фінансової звітності 9 “Фінансові інструменти” станом на 01.10.2022 року (дата оприлюднення 10.10.2022 р.)

Розподіл вкладів фізичних осіб та сума можливого відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб на 01.10.2022 року (дата оприлюднення 10.10.2022 р.)

Нормативи капіталу та їх складових станом на 01.10.2022 року (дата оприлюднення 10.10.2022 р.)

Економічні нормативи та ліміти відкритої валютної позиції, розрахунок яких передбачено Інструкцією № 368 та Положенням №290 станом на 01.10.2022 року (дата оприлюднення 10.10.2022 р.)

Розподіл кредитів, наданих суб’єктам господарювання у національній та іноземній валютах за видами економічної діяльності, що класифікуються за розділами, з них непрацюючих у визначенні наведеному в Положенні №351 станом на 01.10.2022 року (дата оприлюднення 10.10.2022 р.)

Розподіл кредитів, наданих фізичним та юридичним особам у національній та іноземній валютах , та розміру кредитного ризику за класами боржника відповідно до Положення №351 станом на 01.10.2022 року (дата оприлюднення 10.10.2022 р.)

Оборотно-сальдовий баланс АТ «АЛЬПАРІ БАНК» станом на 01.10.2022 року (дата оприлюднення 10.10.2022 р.)

Розподіл кредитів, наданих суб’єктам господарювання у національній та іноземній валютах, та розміру сформованих резервів за стадіями знецінення за міжнародним стандартом фінансової звітності 9 “Фінансові інструменти” за видами економічної діяльності станом на 01.09.2022 року (дата оприлюднення 10.09.2022 р.)

Розподіл кредитів, наданих фізичним особам та суб’єктам господарювання у національній та іноземній валютах, та розміру сформованих резервів за стадіями знецінення за міжнародним стандартом фінансової звітності 9 “Фінансові інструменти” станом на 01.09.2022 року (дата оприлюднення 10.09.2022 р.)

Розподіл вкладів фізичних осіб та сума можливого відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб на 01.09.2022 року (дата оприлюднення 10.09.2022 р.)

Нормативи капіталу та їх складових станом на 01.09.2022 року (дата оприлюднення 10.09.2022 р.)

Економічні нормативи та ліміти відкритої валютної позиції, розрахунок яких передбачено Інструкцією № 368 та Положенням №290 станом на 01.09.2022 року (дата оприлюднення 10.09.2022 р.)

Розподіл кредитів, наданих суб’єктам господарювання у національній та іноземній валютах за видами економічної діяльності, що класифікуються за розділами, з них непрацюючих у визначенні наведеному в Положенні №351 станом на 01.09.2022 року (дата оприлюднення 10.09.2022 р.)

Розподіл кредитів, наданих фізичним та юридичним особам у національній та іноземній валютах , та розміру кредитного ризику за класами боржника відповідно до Положення №351 станом на 01.09.2022 року (дата оприлюднення 10.09.2022 р.)

Оборотно-сальдовий баланс АТ «АЛЬПАРІ БАНК» станом на 01.09.2022 року (дата оприлюднення 10.09.2022 р.)

Розподіл кредитів, наданих суб’єктам господарювання у національній та іноземній валютах, та розміру сформованих резервів за стадіями знецінення за міжнародним стандартом фінансової звітності 9 “Фінансові інструменти” за видами економічної діяльності станом на 01.07.2022 року (дата оприлюднення 10.08.2022 р.)

Розподіл кредитів, наданих фізичним особам та суб’єктам господарювання у національній та іноземній валютах, та розміру сформованих резервів за стадіями знецінення за міжнародним стандартом фінансової звітності 9 “Фінансові інструменти” станом на 01.07.2022 року (дата оприлюднення 10.08.2022 р.)

Розподіл кредитів, наданих суб’єктам господарювання у національній та іноземній валютах, та розміру сформованих резервів за стадіями знецінення за міжнародним стандартом фінансової звітності 9 “Фінансові інструменти” за видами економічної діяльності станом на 01.06.2022 року (дата оприлюднення 10.08.2022 р.)

Розподіл кредитів, наданих фізичним особам та суб’єктам господарювання у національній та іноземній валютах, та розміру сформованих резервів за стадіями знецінення за міжнародним стандартом фінансової звітності 9 “Фінансові інструменти” станом на 01.06.2022 року (дата оприлюднення 10.08.2022 р.)

Розподіл кредитів, наданих суб’єктам господарювання у національній та іноземній валютах, та розміру сформованих резервів за стадіями знецінення за міжнародним стандартом фінансової звітності 9 “Фінансові інструменти” за видами економічної діяльності станом на 01.05.2022 року (дата оприлюднення 10.08.2022 р.)

Розподіл кредитів, наданих фізичним особам та суб’єктам господарювання у національній та іноземній валютах, та розміру сформованих резервів за стадіями знецінення за міжнародним стандартом фінансової звітності 9 “Фінансові інструменти” станом на 01.05.2022 року (дата оприлюднення 10.08.2022 р.)

Розподіл кредитів, наданих суб’єктам господарювання у національній та іноземній валютах, та розміру сформованих резервів за стадіями знецінення за міжнародним стандартом фінансової звітності 9 “Фінансові інструменти” за видами економічної діяльності станом на 01.04.2022 року (дата оприлюднення 10.08.2022 р.)

Розподіл кредитів, наданих фізичним особам та суб’єктам господарювання у національній та іноземній валютах, та розміру сформованих резервів за стадіями знецінення за міжнародним стандартом фінансової звітності 9 “Фінансові інструменти” станом на 01.04.2022 року (дата оприлюднення 10.08.2022 р.)

Розподіл кредитів, наданих суб’єктам господарювання у національній та іноземній валютах, та розміру сформованих резервів за стадіями знецінення за міжнародним стандартом фінансової звітності 9 “Фінансові інструменти” за видами економічної діяльності станом на 01.03.2022 року (дата оприлюднення 10.08.2022 р.)

Розподіл кредитів, наданих фізичним особам та суб’єктам господарювання у національній та іноземній валютах, та розміру сформованих резервів за стадіями знецінення за міжнародним стандартом фінансової звітності 9 “Фінансові інструменти” станом на 01.03.2022 року (дата оприлюднення 10.08.2022 р.)

Оборотно-сальдовий баланс АТ «АЛЬПАРІБАНК» станом на 01.07.2022 року (дата оприлюднення 10.07.2022 р.)

Розподіл кредитів, наданих фізичним та юридичним особам у національній та іноземній валютах , та розміру кредитного ризику за класами боржника відповідно до Положення №351 станом на 01.07.2022 року (дата оприлюднення 10.07.2022 р.)

Розподіл кредитів, наданих суб’єктам господарювання у національній та іноземній валютах за видами економічної діяльності, що класифікуються за розділами, з них непрацюючих у визначенні наведеному в Положенні №351 станом на 01.07.2022 року (дата оприлюднення 10.07.2022 р.)

Економічні нормативи та ліміти відкритої валютної позиції, розрахунок яких передбачено Інструкцією № 368 та Положенням №290 станом на 01.07.2022 року (дата оприлюднення 10.07.2022 р.)

Нормативи капіталу та їх складових станом на 01.07.2022 року (дата оприлюднення 10.07.2022 р.)

Розподіл вкладів фізичних осіб та сума можливого відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб на 01.07.2022 року (дата оприлюднення 10.07.2022 р.)

Оборотно-сальдовий баланс АТ «АЛЬПАРІ БАНК» станом на 01.05.2022 року (дата оприлюднення 10.05.2022 р.)

Розподіл кредитів, наданих фізичним та юридичним особам у національній та іноземній валютах , та розміру кредитного ризику за класами боржника відповідно до Положення №351 станом на 01.05.2022 року (дата оприлюднення 10.05.2022 р.)

Розподіл кредитів, наданих суб’єктам господарювання у національній та іноземній валютах за видами економічної діяльності, що класифікуються за розділами, з них непрацюючих у визначенні наведеному в Положенні №351 станом на 01.05.2022 року (дата оприлюднення 10.05.2022 р.)

Економічні нормативи та ліміти відкритої валютної позиції, розрахунок яких передбачено Інструкцією № 368 та Положенням №290 станом на 01.05.2022 року (дата оприлюднення 10.05.2022 р.)

Нормативи капіталу та їх складових станом на 01.05.2022 року (дата оприлюднення 10.05.2022 р.)

Розподіл вкладів фізичних осіб та сума можливого відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб на 01.05.2022 року (дата оприлюднення 10.05.2022 р.)

Оборотно-сальдовий баланс АТ «АЛЬПАРІ БАНК» станом на 01.04.2022 року (дата оприлюднення 10.04.2022 р.)

Розподіл кредитів, наданих фізичним та юридичним особам у національній та іноземній валютах , та розміру кредитного ризику за класами боржника відповідно до Положення №351 станом на 01.04.2022 року (дата оприлюднення 10.04.2022 р.)

Розподіл кредитів, наданих суб’єктам господарювання у національній та іноземній валютах за видами економічної діяльності, що класифікуються за розділами, з них непрацюючих у визначенні наведеному в Положенні №351 станом на 01.04.2022 року (дата оприлюднення 10.04.2022 р.)

Економічні нормативи та ліміти відкритої валютної позиції, розрахунок яких передбачено Інструкцією № 368 та Положенням №290 станом на 01.04.2022 року (дата оприлюднення 10.04.2022 р.)

Нормативи капіталу та їх складових станом на 01.04.2022 року (дата оприлюднення 10.04.2022 р.)

Розподіл вкладів фізичних осіб та сума можливого відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб на 01.04.2022 року (дата оприлюднення 10.04.2022 р.)

Оборотно-сальдовий баланс АТ «АЛЬПАРІ БАНК» станом на 01.03.2022 року (дата оприлюднення 10.03.2022 р.)

Розподіл кредитів, наданих фізичним та юридичним особам у національній та іноземній валютах , та розміру кредитного ризику за класами боржника відповідно до Положення №351 станом на 01.03.2022 року (дата оприлюднення 10.03.2022 р.)

Розподіл кредитів, наданих суб’єктам господарювання у національній та іноземній валютах за видами економічної діяльності, що класифікуються за розділами, з них непрацюючих у визначенні наведеному в Положенні №351 станом на 01.03.2022 року (дата оприлюднення 10.03.2022 р.)

Економічні нормативи та ліміти відкритої валютної позиції, розрахунок яких передбачено Інструкцією № 368 та Положенням №290 станом на 01.03.2022 року (дата оприлюднення 10.03.2022 р.)

Нормативи капіталу та їх складових станом на 01.03.2022 року (дата оприлюднення 10.03.2022 р.)

Розподіл вкладів фізичних осіб та сума можливого відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб на 01.03.2022 року (дата оприлюднення 10.03.2022 р.)

Розподіл кредитів, наданих фізичним та юридичним особам у національній та іноземній валютах , та розміру кредитного ризику за класами боржника відповідно до Положення №351 станом на 01.02.2022 року (дата оприлюднення 10.02.2022 р.)

Розподіл кредитів, наданих суб’єктам господарювання у національній та іноземній валютах за видами економічної діяльності, що класифікуються за розділами, з них непрацюючих у визначенні наведеному в Положенні №351 станом на 01.02.2022 року (дата оприлюднення 10.02.2022 р.)

Економічні нормативи та ліміти відкритої валютної позиції, розрахунок яких передбачено Інструкцією № 368 та Положенням №290 станом на 01.02.2022 року (дата оприлюднення 10.02.2022 р.)

Нормативи капіталу та їх складових станом на 01.02.2022 року (дата оприлюднення 10.02.2022 р.)

Розподіл вкладів фізичних осіб та сума можливого відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб на 01.02.2022 року (дата оприлюднення 10.02.2022 р.)

Оборотно-сальдовий баланс АТ «АЛЬПАРІ БАНК» станом на 01.01.2022 року (дата оприлюднення 25.01.2022 р.)

Розподіл кредитів, наданих фізичним та юридичним особам у національній та іноземній валютах , та розміру кредитного ризику за класами боржника відповідно до Положення №351 станом на 01.01.2022 року (дата оприлюднення 25.01.2022 р.)

Розподіл кредитів, наданих суб’єктам господарювання у національній та іноземній валютах за видами економічної діяльності, що класифікуються за розділами, з них непрацюючих у визначенні наведеному в Положенні №351 станом на 01.01.2022 року (дата оприлюднення 25.01.2022 р.)

Економічні нормативи та ліміти відкритої валютної позиції, розрахунок яких передбачено Інструкцією № 368 та Положенням №290 станом на 01.01.2022 року (дата оприлюднення 10.01.2022 р.)

Нормативи капіталу та їх складових станом на 01.01.2022 року (дата оприлюднення 10.01.2022 р.)

Розподіл вкладів фізичних осіб та сума можливого відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб на 01.01.2022 року (дата оприлюднення 10.01.2022 р.)

Оцінка стійкості АТ «АЛЬПАРІ БАНК» у 2021 році (дата оприлюднення 23.12.2021 р.)

Оборотно-сальдовий баланс АТ «АЛЬПАРІ БАНК» станом на 01.12.2021 року (дата оприлюднення 10.12.2021 р.)

Розподіл кредитів, наданих фізичним та юридичним особам у національній та іноземній валютах , та розміру кредитного ризику за класами боржника відповідно до Положення №351 станом на 01.12.2021 року (дата оприлюднення 10.12.2021 р.)

Розподіл кредитів, наданих суб’єктам господарювання у національній та іноземній валютах за видами економічної діяльності, що класифікуються за розділами, з них непрацюючих у визначенні наведеному в Положенні №351 станом на 01.12.2021 року (дата оприлюднення 10.12.2021 р.)

Економічні нормативи та ліміти відкритої валютної позиції, розрахунок яких передбачено Інструкцією № 368 та Положенням №290 станом на 01.12.2021 року (дата оприлюднення 10.12.2021 р.)

Нормативи капіталу та їх складових станом на 01.12.2021 року (дата оприлюднення 10.12.2021 р.)

Розподіл вкладів фізичних осіб та сума можливого відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб на 01.12.2021 року (дата оприлюднення 10.12.2021 р.)

Оборотно-сальдовий баланс АТ «АЛЬПАРІ БАНК» станом на 01.11.2021 року (дата оприлюднення 10.11.2021 р.)

Розподіл кредитів, наданих фізичним та юридичним особам у національній та іноземній валютах , та розміру кредитного ризику за класами боржника відповідно до Положення №351 станом на 01.11.2021 року (дата оприлюднення 10.11.2021 р.)

Розподіл кредитів, наданих суб’єктам господарювання у національній та іноземній валютах за видами економічної діяльності, що класифікуються за розділами, з них непрацюючих у визначенні наведеному в Положенні №351 станом на 01.11.2021 року (дата оприлюднення 10.11.2021 р.)

Економічні нормативи та ліміти відкритої валютної позиції, розрахунок яких передбачено Інструкцією № 368 та Положенням №290 станом на 01.11.2021 року (дата оприлюднення 10.11.2021 р.)

Нормативи капіталу та їх складових станом на 01.11.2021 року (дата оприлюднення 10.11.2021 р.)

Розподіл вкладів фізичних осіб та сума можливого відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб на 01.11.2021 року (дата оприлюднення 10.11.2021 р.)

Проміжна скорочена фінансова звітність згідно МСФЗ за період, що закінчився 30 вересня 2021 року (дата оприлюднення 28.10.2021)

Оборотно-сальдовий баланс АТ «АЛЬПАРІ БАНК» станом на 01.10.2021 року (дата оприлюднення 10.10.2021 р.)

Розподіл кредитів, наданих фізичним та юридичним особам у національній та іноземній валютах , та розміру кредитного ризику за класами боржника відповідно до Положення №351 станом на 01.10.2021 року (дата оприлюднення 10.10.2021 р.)

Розподіл кредитів, наданих суб’єктам господарювання у національній та іноземній валютах за видами економічної діяльності, що класифікуються за розділами, з них непрацюючих у визначенні наведеному в Положенні №351 станом на 01.10.2021 року (дата оприлюднення 10.10.2021 р.)

Економічні нормативи та ліміти відкритої валютної позиції, розрахунок яких передбачено Інструкцією № 368 та Положенням №290 станом на 01.10.2021 року (дата оприлюднення 10.10.2021 р.)

Нормативи капіталу та їх складових станом на 01.10.2021 року (дата оприлюднення 10.10.2021 р.)

Розподіл вкладів фізичних осіб та сума можливого відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб на 01.10.2021 року (дата оприлюднення 10.10.2021 р.)

Оборотно-сальдовий баланс АТ «АЛЬПАРІ БАНК» станом на 01.09.2021 року (дата оприлюднення 10.09.2021 р.)

Розподіл кредитів, наданих фізичним та юридичним особам у національній та іноземній валютах , та розміру кредитного ризику за класами боржника відповідно до Положення №351 станом на 01.09.2021 року (дата оприлюднення 10.09.2021 р.)

Розподіл кредитів, наданих суб’єктам господарювання у національній та іноземній валютах за видами економічної діяльності, що класифікуються за розділами, з них непрацюючих у визначенні наведеному в Положенні №351 станом на 01.09.2021 року (дата оприлюднення 10.09.2021 р.)

Економічні нормативи та ліміти відкритої валютної позиції, розрахунок яких передбачено Інструкцією № 368 та Положенням №290 станом на 01.09.2021 року (дата оприлюднення 10.09.2021 р.)

Нормативи капіталу та їх складових станом на 01.09.2021 року (дата оприлюднення 10.09.2021 р.)

Розподіл вкладів фізичних осіб та сума можливого відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб на 01.09.2021 року (дата оприлюднення 10.09.2021 р.)

Оборотно-сальдовий баланс АТ «АЛЬПАРІ БАНК» станом на 01.08.2020 року (дата оприлюднення 10.08.2020 р.)

Розподіл кредитів, наданих фізичним та юридичним особам у національній та іноземній валютах , та розміру кредитного ризику за класами боржника відповідно до Положення №351 станом на 01.08.2020 року (дата оприлюднення 10.08.2020 р.)

Розподіл кредитів, наданих суб’єктам господарювання у національній та іноземній валютах за видами економічної діяльності, що класифікуються за розділами, з них непрацюючих у визначенні наведеному в Положенні №351 станом на 01.08.2020 року (дата оприлюднення 10.08.2020 р.)

Економічні нормативи та ліміти відкритої валютної позиції, розрахунок яких передбачено Інструкцією № 368 та Положенням №290 станом на 01.08.2020 року (дата оприлюднення 10.08.2020 р.)

Нормативи капіталу та їх складових станом на 01.08.2020 року (дата оприлюднення 10.08.2020 р.)

Розподіл вкладів фізичних осіб та сума можливого відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб на 01.08.2020 року (дата оприлюднення 10.08.2020 р.)

Проміжна скорочена фінансова звітність згідно МСФЗ за період , що закінчився 30 червня 2021 року (дата оприлюднення 30.07.2021)

Оборотно-сальдовий баланс АТ «АЛЬПАРІ БАНК» станом на 01.07.2021 року (дата оприлюднення 10.07.2021 р.)

Розподіл кредитів, наданих фізичним та юридичним особам у національній та іноземній валютах , та розміру кредитного ризику за класами боржника відповідно до Положення №351 станом на 01.07.2021 року (дата оприлюднення 10.07.2021 р

Розподіл кредитів, наданих суб’єктам господарювання у національній та іноземній валютах за видами економічної діяльності, що класифікуються за розділами, з них непрацюючих у визначенні наведеному в Положенні №351 станом на 01.07.2021 року (дата оприлюднення 10.07.2021 р.)

Економічні нормативи та ліміти відкритої валютної позиції, розрахунок яких передбачено Інструкцією № 368 та Положенням №290 станом на 01.07.2021 року (дата оприлюднення 10.07.2021 р.)

Нормативи капіталу та їх складових станом на 01.07.2021 року (дата оприлюднення 10.07.2021 р.)

Розподіл вкладів фізичних осіб та сума можливого відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб на 01.07.2021 року (дата оприлюднення 10.07.2021 р.)

Оборотно-сальдовий баланс АТ «АЛЬПАРІ БАНК» станом на 01.06.2021 року (дата оприлюднення 10.06.2021 р.)

Розподіл кредитів, наданих фізичним та юридичним особам у національній та іноземній валютах , та розміру кредитного ризику за класами боржника відповідно до Положення №351 станом на 01.06.2021 року (дата оприлюднення 10.06.2021 р.)

Розподіл кредитів, наданих суб’єктам господарювання у національній та іноземній валютах за видами економічної діяльності, що класифікуються за розділами, з них непрацюючих у визначенні наведеному в Положенні №351 станом на 01.06.2021 року (дата оприлюднення 10.06.2021 р.)

Економічні нормативи та ліміти відкритої валютної позиції, розрахунок яких передбачено Інструкцією № 368 та Положенням №290 станом на 01.06.2021 року (дата оприлюднення 10.06.2021 р.)

Нормативи капіталу та їх складових станом на 01.06.2021 року (дата оприлюднення 10.06.2021 р.)

Розподіл вкладів фізичних осіб та сума можливого відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб на 01.06.2021 року (дата оприлюднення 10.06.2021 р.)

Розподіл кредитів, наданих суб’єктам господарювання у національній та іноземній валютах за видами економічної діяльності, що класифікуються за розділами, з них непрацюючих у визначенні наведеному в Положенні №351 станом на 01.05.2021 року (дата оприлюднення 19.05.2021 р.) 

Розподіл кредитів, наданих фізичним та юридичним особам у національній та іноземній валютах , та розміру кредитного ризику за класами боржника відповідно до Положення №351 станом на 01.05.2021 року (дата оприлюднення 19.05.2021 р.)

Оборотно-сальдовий баланс АТ «АЛЬПАРІ БАНК» станом на 01.05.2021 року (дата оприлюднення 10.05.2021 р.)

Економічні нормативи та ліміти відкритої валютної позиції, розрахунок яких передбачено Інструкцією № 368 та Положенням №290 станом на 01.05.2021 року (дата оприлюднення 10.05.2021 р.)

Нормативи капіталу та їх складових станом на 01.05.2021 року (дата оприлюднення 10.05.2021 р.)

Розподіл вкладів фізичних осіб та сума можливого відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб на 01.05.2021 року (дата оприлюднення 10.05.2021 р.)

Проміжна скорочена фінансова звітність згідно МСФЗ за період, що закінчився 31 березня 2021 року (дата оприлюднення 30.04.2021)
Річна фінансова звітність за 2020 рік зі Звітом незалежного аудитора та Звітом про управління (дата оприлюднення 30.04.2021)

Оборотно-сальдовий баланс АТ «АЛЬПАРІ БАНК» станом на 01.04.2021 року (дата оприлюднення 10.04.2021 р.)

Розподіл кредитів, наданих фізичним та юридичним особам у національній та іноземній валютах , та розміру кредитного ризику за класами боржника відповідно до Положення №351 станом на 01.04.2021 року (дата оприлюднення 25.04.2021 р.)

Розподіл кредитів, наданих суб’єктам господарювання у національній та іноземній валютах за видами економічної діяльності, що класифікуються за розділами, з них непрацюючих у визначенні наведеному в Положенні №351 станом на 01.04.2021 року (дата оприлюднення 25.04.2021 р.) 

Економічні нормативи та ліміти відкритої валютної позиції, розрахунок яких передбачено Інструкцією № 368 та Положенням №290 станом на 01.04.2021 року (дата оприлюднення 10.04.2021 р.)

Нормативи капіталу та їх складових станом на 01.04.2021 року (дата оприлюднення 10.04.2021 р.)

Розподіл вкладів фізичних осіб та сума можливого відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб на 01.04.2021 року (дата оприлюднення 10.04.2021 р.)

Оборотно-сальдовий баланс АТ «АЛЬПАРІ БАНК» станом на 01.03.2021 року (дата оприлюднення 10.03.2021 р.) 

Розподіл кредитів, наданих фізичним та юридичним особам у національній та іноземній валютах , та розміру кредитного ризику за класами боржника відповідно до Положення №351 станом на 01.03.2021 року (дата оприлюднення 10.03.2021 р.) 

Розподіл кредитів, наданих суб’єктам господарювання у національній та іноземній валютах за видами економічної діяльності, що класифікуються за розділами, з них непрацюючих у визначенні наведеному в Положенні №351 станом на 01.03.2021 року (дата оприлюднення 10.03.2021 р.) 

Економічні нормативи та ліміти відкритої валютної позиції, розрахунок яких передбачено Інструкцією № 368 та Положенням №290 станом на 01.03.2021 року (дата оприлюднення 10.03.2021 р.)

Нормативи капіталу та їх складових станом на 01.03.2021 року (дата оприлюднення 10.03.2021 р.) 

Розподіл вкладів фізичних осіб та сума можливого відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб на 01.03.2021 року (дата оприлюднення 10.03.2021 р.)

Оборотно-сальдовий баланс АТ «АЛЬПАРІ БАНК» станом на 01.02.2021 року (дата оприлюднення 10.02.2021 р.)

Розподіл кредитів, наданих фізичним та юридичним особам у національній та іноземній валютах , та розміру кредитного ризику за класами боржника відповідно до Положення №351 станом на 01.02.2021 року (дата оприлюднення 10.02.2021 р.)

Розподіл кредитів, наданих суб’єктам господарювання у національній та іноземній валютах за видами економічної діяльності, що класифікуються за розділами, з них непрацюючих у визначенні наведеному в Положенні №351 станом на 01.02.2021 року (дата оприлюднення 10.02.2021 р.) 

Економічні нормативи та ліміти відкритої валютної позиції, розрахунок яких передбачено Інструкцією № 368 та Положенням №290 станом на 01.02.2021 року (дата оприлюднення 10.02.2021 р.)

Нормативи капіталу та їх складових станом на 01.02.2021 року (дата оприлюднення 10.02.2021 р.)

Розподіл вкладів фізичних осіб та сума можливого відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб на 01.02.2021 року (дата оприлюднення 10.02.2021 р.)

Оборотно-сальдовий баланс АТ «АЛЬПАРІ БАНК» станом на 01.01.2021 року (дата оприлюднення 25.01.2021 р.)

Розподіл кредитів, наданих фізичним та юридичним особам у національній та іноземній валютах , та розміру кредитного ризику за класами боржника відповідно до Положення №351 станом на 01.01.2021 року (дата оприлюднення 25.01.2021 р.)

Розподіл кредитів, наданих суб’єктам господарювання у національній та іноземній валютах за видами економічної діяльності, що класифікуються за розділами, з них непрацюючих у визначенні наведеному в Положенні №351 станом на 01.01.2021 року (дата оприлюднення 25.01.2021 р.) 

Економічні нормативи та ліміти відкритої валютної позиції, розрахунок яких передбачено Інструкцією № 368 та Положенням №290 станом на 01.01.2021 року (дата оприлюднення 10.01.2021 р.) 

Нормативи капіталу та їх складових станом на 01.01.2021 року (дата оприлюднення 10.01.2021 р.) 

Розподіл вкладів фізичних осіб та сума можливого відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб на 01.01.2021 року (дата оприлюднення 10.01.2021 р.) 

Розподіл кредитів, наданих фізичним та юридичним особам у національній та іноземній валютах , та розміру кредитного ризику за класами боржника відповідно до Положення №351 станом на 01.12.2020 року (дата оприлюднення 22.12.2020 р.)

Розподіл кредитів, наданих суб’єктам господарювання у національній та іноземній валютах за видами економічної діяльності, що класифікуються за розділами, з них непрацюючих у визначенні наведеному в Положенні №351 станом на 01.12.2020 року (дата оприлюднення 22.12.2020 р.)

Оборотно-сальдовий баланс АТ «АЛЬПАРІ БАНК» станом на 01.12.2020 року (дата оприлюднення 10.12.2020 р.)

Економічні нормативи та ліміти відкритої валютної позиції, розрахунок яких передбачено Інструкцією № 368 та Положенням №290 станом на 01.12.2020 року (дата оприлюднення 10.12.2020 р.)

Нормативи капіталу та їх складових станом на 01.12.2020 року (дата оприлюднення 10.12.2020 р.)

Розподіл вкладів фізичних осіб та сума можливого відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб на 01.12.2020 року (дата оприлюднення 10.12.2020 р.)

Розподіл кредитів, наданих фізичним та юридичним особам у національній та іноземній валютах , та розміру кредитного ризику за класами боржника відповідно до Положення №351 станом на 01.11.2020 року (дата оприлюднення 16.11.2020 р.)

Розподіл кредитів, наданих суб’єктам господарювання у національній та іноземній валютах за видами економічної діяльності, що класифікуються за розділами, з них непрацюючих у визначенні наведеному в Положенні №351 станом на 01.11.2020 року (дата оприлюднення 16.11.2020 р.)

Оборотно-сальдовий баланс АТ «АЛЬПАРІ БАНК» станом на 01.11.2020 року (дата оприлюднення 09.11.2020 р.)

Економічні нормативи та ліміти відкритої валютної позиції, розрахунок яких передбачено Інструкцією № 368 та Положенням №290 станом на 01.11.2020 року (дата оприлюднення 09.11.2020 р.)

Нормативи капіталу та їх складових станом на 01.11.2020 року (дата оприлюднення 09.11.2020 р.)

Розподіл вкладів фізичних осіб та сума можливого відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб на 01.11.2020 року (дата оприлюднення 09.11.2020 р.)

Проміжна скорочена фінансова звітність згідно МСФЗ за період, що закінчився 30 вересня 2020 року (дата оприлюднення  29.10.2020 року)

Розподіл кредитів, наданих фізичним та юридичним особам у національній та іноземній валютах , та розміру кредитного ризику за класами боржника відповідно до Положення №351 станом на 01.10.2020 року (дата оприлюднення 20.10.2020 р.)

Розподіл кредитів, наданих суб’єктам господарювання у національній та іноземній валютах за видами економічної діяльності, що класифікуються за розділами, з них непрацюючих у визначенні наведеному в Положенні №351 станом на 01.10.2020 року (дата оприлюднення 20.10.2020 р.)

Оборотно-сальдовий баланс АТ «АЛЬПАРІ БАНК» станом на 01.10.2020 року (дата оприлюднення 09.10.2020 р.)

Економічні нормативи та ліміти відкритої валютної позиції, розрахунок яких передбачено Інструкцією № 368 та Положенням №290 станом на 01.10.2020 року (дата оприлюднення 09.10.2020 р.)

Нормативи капіталу та їх складових станом на 01.10.2020 року (дата оприлюднення 09.10.2020 р.)

Розподіл вкладів фізичних осіб та сума можливого відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб на 01.10.2020 року (дата оприлюднення 09.10.2020 р.)

Оборотно-сальдовий баланс АТ «АЛЬПАРІ БАНК» станом на 01.09.2020 року (дата оприлюднення 09.09.2020 р.)

Розподіл кредитів, наданих суб’єктам господарювання у національній та іноземній валютах за видами економічної діяльності, що класифікуються за розділами, з них непрацюючих у визначенні наведеному в Положенні №351 станом на 01.09.2020 року (дата оприлюднення 09.09.2020 р.) 

Розподіл кредитів, наданих фізичним та юридичним особам у національній та іноземній валютах , та розміру кредитного ризику за класами боржника відповідно до Положення №351 станом на 01.09.2020 року (дата оприлюднення 09.09.2020 р.)

Економічні нормативи та ліміти відкритої валютної позиції, розрахунок яких передбачено Інструкцією № 368 та Положенням №290 станом на 01.09.2020 року (дата оприлюднення 09.09.2020 р.)

Нормативи капіталу та їх складових станом на 01.09.2020 року (дата оприлюднення 09.09.2020 р.)

Розподіл вкладів фізичних осіб та сума можливого відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб на 01.09.2020 року (дата оприлюднення 09.09.2020 р.) 

Оборотно-сальдовий баланс АТ «АЛЬПАРІ БАНК» станом на 01.08.2020 року (дата оприлюднення 10.08.2020 р.)

Розподіл кредитів, наданих фізичним та юридичним особам у національній та іноземній валютах , та розміру кредитного ризику за класами боржника відповідно до Положення №351 станом на 01.08.2020 року (дата оприлюднення 10.08.2020 р.)

Розподіл кредитів, наданих суб’єктам господарювання у національній та іноземній валютах за видами економічної діяльності, що класифікуються за розділами, з них непрацюючих у визначенні наведеному в Положенні №351 станом на 01.08.2020 року (дата оприлюднення 10.08.2020 р.)

Економічні нормативи та ліміти відкритої валютної позиції, розрахунок яких передбачено Інструкцією № 368 та Положенням №290 станом на 01.08.2020 року (дата оприлюднення 10.08.2020 р.)

Нормативи капіталу та їх складових станом на 01.08.2020 року (дата оприлюднення 10.08.2020 р.)

Розподіл вкладів фізичних осіб та сума можливого відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб на 01.08.2020 року (дата оприлюднення 10.08.2020 р.)

Річна фінансова звітність за 2019 рік зі Звітом незалежного аудитора та Звітом про управління (дата оприлюднення 05.08.2020)

Проміжна скорочена фінансова звітність згідно МСФЗ за період, що закінчився 30 червня 2020 року (дата оприлюднення 29 липня 2020 року)

Оборотно-сальдовий баланс АТ «АЛЬПАРІ БАНК» станом на 01.07.2020 року (дата оприлюднення 10.07.2020 р.) 

Розподіл кредитів, наданих фізичним та юридичним особам у національній та іноземній валютах , та розміру кредитного ризику за класами боржника відповідно до Положення №351 станом на 01.07.2020 року (дата оприлюднення 10.07.2020 р.) 

Розподіл кредитів, наданих суб’єктам господарювання у національній та іноземній валютах за видами економічної діяльності, що класифікуються за розділами, з них непрацюючих у визначенні наведеному в Положенні №351 станом на 01.07.2020 року (дата оприлюднення 10.07.2020 р.) 

Економічні нормативи та ліміти відкритої валютної позиції, розрахунок яких передбачено Інструкцією № 368 та Положенням №290 станом на 01.07.2020 року (дата оприлюднення 10.07.2020 р.) 

Нормативи капіталу та їх складових станом на 01.07.2020 року (дата оприлюднення 10.07.2020 р.) 

Розподіл вкладів фізичних осіб та сума можливого відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб на 01.07.2020 року (дата оприлюднення 10.07.2020 р.) 

Оборотно-сальдовий баланс АТ «АЛЬПАРІ БАНК» станом на 01.06.2020 року (дата оприлюднення 18.06.2020 р.)

Розподіл кредитів, наданих фізичним та юридичним особам у національній та іноземній валютах , та розміру кредитного ризику за класами боржника відповідно до Положення №351 станом на 01.06.2020 року (дата оприлюднення 18.06.2020 р.)

Розподіл кредитів, наданих суб’єктам господарювання у національній та іноземній валютах за видами економічної діяльності, що класифікуються за розділами, з них непрацюючих у визначенні наведеному в Положенні №351 станом на 01.06.2020 року (дата оприлюднення 18.06.2020 р.)

Розподіл вкладів фізичних осіб та сума можливого відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб на 01.06.2020 року (дата оприлюднення 18.06.2020 р.)

Економічні нормативи та ліміти відкритої валютної позиції, розрахунок яких передбачено Інструкцією № 368 та Положенням №290 станом на 01.06.2020 року (дата оприлюднення 09.06.2020 р.)

Нормативи капіталу та їх складових станом на 01.06.2020 року (дата оприлюднення 09.06.2020 р.)

Оборотно-сальдовий баланс АТ «АЛЬПАРІ БАНК» станом на 01.05.2020 року (дата оприлюднення 28.05.2020 р.)

Розподіл кредитів, наданих фізичним та юридичним особам у національній та іноземній валютах , та розміру кредитного ризику за класами боржника відповідно до Положення №351 станом на 01.05.2020 року (дата оприлюднення 28.05.2020 р.)

Розподіл кредитів, наданих суб’єктам господарювання у національній та іноземній валютах за видами економічної діяльності, що класифікуються за розділами, з них непрацюючих у визначенні наведеному в Положенні №351 станом на 01.05.2020 року (дата оприлюднення 28.05.2020 р.)

Розподіл вкладів фізичних осіб та сума можливого відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб на 01.05.2020 року (дата оприлюднення 28.05.2020 р.)

Проміжна скорочена фінансова звітність згідно МСФЗ за період, що закінчився 31 березня 2020 року (дата оприлюднення  26 травня 2020 року)

Економічні нормативи та ліміти відкритої валютної позиції, розрахунок яких передбачено Інструкцією № 368 та Положенням №290 станом на 01.05.2020 року (дата оприлюднення 12.05.2020 р.)

Нормативи капіталу та їх складових станом на 01.05.2020 року (дата оприлюднення 12.05.2020 р.)

Оборотно-сальдовий баланс АТ «АЛЬПАРІ БАНК» станом на 01.04.2020 року (дата оприлюднення 15.04.2020 р.)

Розподіл кредитів, наданих фізичним та юридичним особам у національній та іноземній валютах , та розміру кредитного ризику за класами боржника відповідно до Положення №351 станом на 01.04.2020 року (дата оприлюднення 15.04.2020 р.)

Розподіл кредитів, наданих суб’єктам господарювання у національній та іноземній валютах за видами економічної діяльності, що класифікуються за розділами, з них непрацюючих у визначенні наведеному в Положенні №351 станом на 01.04.2020 року (дата оприлюднення 15.04.2020 р.)

Розподіл вкладів фізичних осіб та сума можливого відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб на 01.04.2020 року (дата оприлюднення 15.04.2020 р.)

Економічні нормативи та ліміти відкритої валютної позиції, розрахунок яких передбачено Інструкцією № 368 та Положенням №290 станом на 01.04.2020 року (дата оприлюднення 10.04.2020 р.) 

Нормативи капіталу та їх складових станом на 01.04.2020 року (дата оприлюднення 10.04.2020 р.) 

Оборотно-сальдовий баланс АТ «АЛЬПАРІ БАНК» станом на 01.03.2020 року (дата оприлюднення 18.03.2020 р.)

Розподіл кредитів, наданих фізичним та юридичним особам у національній та іноземній валютах , та розміру кредитного ризику за класами боржника відповідно до Положення №351 станом на 01.03.2020 року (дата оприлюднення 18.03.2020 р.)

Розподіл кредитів, наданих суб’єктам господарювання у національній та іноземній валютах за видами економічної діяльності, що класифікуються за розділами, з них непрацюючих у визначенні наведеному в Положенні №351 станом на 01.03.2020 року (дата оприлюднення 18.03.2020 р.)

Розподіл вкладів фізичних осіб та сума можливого відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб на 01.03.2020 року (дата оприлюднення 18.03.2020 р.)

Економічні нормативи та ліміти відкритої валютної позиції, розрахунок яких передбачено Інструкцією № 368 та Положенням №290 станом на 01.03.2020 року (дата оприлюднення 11.03.2020 р.)

Нормативи капіталу та їх складових станом на 01.03.2020 року (дата оприлюднення 11.03.2020 р.)

Оборотно-сальдовий баланс АТ «АЛЬПАРІ БАНК» станом на 01.02.2020 року (дата оприлюднення 18.02.2020 р.)

Розподіл кредитів, наданих фізичним та юридичним особам у національній та іноземній валютах , та розміру кредитного ризику за класами боржника відповідно до Положення №351 станом на 01.02.2020 (дата оприлюднення 18.02.2020 р.)

Розподіл кредитів, наданих суб’єктам господарювання у національній та іноземній валютах за видами економічної діяльності, що класифікуються за розділами, з них непрацюючих у визначенні наведеному в Положенні №351 станом на 01.02.2020 року (дата оприлюднення 18.02.2020 р.)

Розподіл вкладів фізичних осіб та сума можливого відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб на 01.02.2020 року (дата оприлюднення 18.02.2020 р.)

Економічні нормативи та ліміти відкритої валютної позиції, розрахунок яких передбачено Інструкцією № 368 та Положенням №290 станом на 01.02.2020 року (дата оприлюднення 10.02.2020 р.)

Нормативи капіталу та їх складових станом на 01.02.2020 року (дата оприлюднення 10.02.2020 р.)

Оборотно-сальдовий баланс АТ «АЛЬПАРІ БАНК» станом на 01.01.2020 року (дата оприлюднення 24.01.2020 р.)

Розподіл кредитів, наданих фізичним та юридичним особам у національній та іноземній валютах , та розміру кредитного ризику за класами боржника відповідно до Положення №351 (дата оприлюднення 24.01.2020 р.)

Розподіл кредитів, наданих суб’єктам господарювання у національній та іноземній валютах за видами економічної діяльності, що класифікуються за розділами, з них непрацюючих у визначенні наведеному в Положенні №351 станом на 01.01.2020 року (дата оприлюднення 24.01.2020 р.)

Розподіл вкладів фізичних осіб та сума можливого відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб на 01.01.2020 року (дата оприлюднення 24.01.2020 р.)

Нормативи капіталу та їх складових станом на 01.01.2020 року (дата оприлюднення 10.01.2020 р.)

Економічні нормативи та ліміти відкритої валютної позиції, розрахунок яких передбачено Інструкцією № 368 та Положенням №290 станом на 01.01.2020 року (дата оприлюднення 10.01.2020 р.)

Оцінка стійкості АТ «АЛЬПАРІ БАНК» у 2019 році

Оборотно-сальдовий баланс АТ «АЛЬПАРІ БАНК» станом на 01.12.2019 року (дата оприлюднення 17.12.2019 р.)

Розподіл кредитів, наданих фізичним та юридичним особам, за класами боржника станом на 01.12.2019 року (дата оприлюднення 17.12.2019 р.)

Розподіл кредитів, наданих суб’єктам господарювання за видами економічної діяльності, що класифікуються за секціями станом на 01.12.2019 року (дата оприлюднення 17.12.2019 р.)

Розподіл вкладів фізичних осіб та сума можливого відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб на 01.12.2019 року (дата оприлюднення 17.12.2019 р.)

Нормативи та складові розрахунку регулятивного капіталу станом на 01.12.2019 року (дата оприлюднення 10.12.2019 р.)

Економічні нормативи та ліміти відкритої валютної позиції станом на 01.12.2019 року (дата оприлюднення 10.12.2019 р.)

Розподіл вкладів фізичних осіб та сума можливого відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб на 01.11.2019 року (дата оприлюднення 18.11.2019 р.)

Розподіл кредитів, наданих суб’єктам господарювання за видами економічної діяльності, що класифікуються за секціями станом на 01.11.2019 року (дата оприлюднення 18.11.2019 р.)

Розподіл кредитів, наданих фізичним та юридичним особам, за класами боржника (у тис. грн) (дата оприлюднення 18.11.2019 р.)

Оборотно-сальдовий баланс АТ «АЛЬПАРІ БАНК» станом на 01.11.2019 року (дата оприлюднення 18.11.2019 р.)

Нормативи та складові розрахунку регулятивного капіталу станом на 01.11.2019 року (дата оприлюднення 11.11.2019 р.)

Економічні нормативи та ліміти відкритої валютної позиції станом на 01.11.2019 року (дата оприлюднення 11.11.2019 р.)

Фінансова звітність за 3 квартал 2019 року (дата оприлюднення 29.10.2019)

Оборотно-сальдовий баланс АТ «АЛЬПАРІ БАНК» станом на 01.10.2019 року (дата оприлюднення 22.10.2019 р.)

Розподіл кредитів, наданих фізичним та юридичним особам, за класами боржника станом на 01.10.2019 року (дата оприлюднення 22.10.2019 р.)

Розподіл кредитів, наданих суб’єктам господарювання за видами економічної діяльності, що класифікуються за секціями станом на 01.10.2019 року (дата оприлюднення 22.10.2019 р.)

Розподіл вкладів фізичних осіб та сума можливого відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб на 01.10.2019 року (дата оприлюднення 22.10.2019 р.)

Економічні нормативи та ліміти відкритої валютної позиції станом на 01.10.2019 року (дата оприлюднення 10.10.2019 р.)

Нормативи та складові розрахунку регулятивного капіталу станом на 01.10.2019 року (дата оприлюднення 10.10.2019р.)

Розподіл кредитів, наданих суб’єктам господарювання за видами економічної діяльності, що класифікуються за секціями станом на 01.09.2019 року (дата оприлюднення 24.09.2019 р.)

Розподіл кредитів, наданих фізичним та юридичним особам, за класами боржника станом на 01.09.2019 року (дата оприлюднення 24.09.2019 р.)

Оборотно-сальдовий баланс АТ «АЛЬПАРІ БАНК» станом на 01.09.2019 року (дата оприлюднення 24.09.2019 р.)

Розподіл вкладів фізичних осіб та сума можливого відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб станом на 01 вересня 2019 року  (дата оприлюднення 12.09.2019р.)

Нормативи та складові розрахунку регулятивного капіталу станом на 01 .09.2019 року (дата оприлюднення 11.09.2019р.)

Економічні нормативи та ліміти відкритої валютної позиції станом на 01. 09.2019 року (дата оприлюднення 11.09.2019р.)

Розподіл кредитів, наданих суб’єктам господарювання за видами економічної діяльності, що класифікуються за секціями станом на 01.08.2019 року (дата оприлюднення 20.08.2019р.)

Оборотно-сальдовий баланс АТ «АЛЬПАРІ БАНК» станом на 01.08.2019 року (дата оприлюднення 20.08.2019р.)

Розподіл кредитів, наданих фізичним та юридичним особам , за класами боржника станом на 01.08.2019 року (дата оприлюднення 20.08.2019р.)

Розподіл вкладів фізичних осіб та сума можливого відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб станом на 01 серпня 2019 року  (дата оприлюднення 13.08.2019р.)

Економічні нормативи та ліміти відкритої валютної позиції станом на 01.08.2019 року (дата оприлюднення 09.08.2019р.)

Нормативи та складові розрахунку регулятивного капіталу станом на 01.08.2019 року (дата оприлюднення 09.08.2019р.)

Фінансова проміжна скорочена звітність станом на 30 червня 2019 року (дата оприлюднення 30.07.2019 року)

Розподіл кредитів, наданих фізичним та юридичним особам , за класами боржника станом на 01.07.2019 року (дата оприлюднення 17.07.2019 року)

Розподіл кредитів, наданих суб’єктам господарювання за видами економічної діяльності, що класифікуються за секціями станом на 01.07.2019 року (дата оприлюднення 17.07.2019 року)

Економічні нормативи та ліміти відкритої валютної позиції станом на 01.07.2019 року (дата оприлюднення 10.07.2019р.)

Нормативи та складові розрахунку регулятивного капіталу станом на 01.07.2019 року (дата оприлюднення 10.07.2019р.)

Оборотно-сальдовий баланс АТ «АЛЬПАРІ БАНК» станом на 01.07.2019 року (дата оприлюднення 10.07.2019р.)

Розподіл вкладів фізичних осіб та сума можливого відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб станом на 01 липня 2019 року  (дата оприлюднення 10.07.2019р.)

Розподіл кредитів, наданих фізичним та юридичним особам , за класами боржника станом на 01.06.2019 року (дата оприлюднення 13.06.2019 року)

Розподіл кредитів, наданих суб’єктам господарювання за видами економічної діяльності, що класифікуються за секціями станом на 01.06.2019 року (дата оприлюднення 13.06.2019 року)

Оборотно-сальдовий баланс АТ «АЛЬПАРІ БАНК» станом на 01.06.2019 року (дата оприлюднення 13.06.2019 року)

Розподіл вкладів фізичних осіб та сума можливого відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб станом на 01 червня 2019 року  (дата оприлюднення 11.06.2019р.)

Економічні нормативи та ліміти відкритої валютної позиції станом на 01 червня 2019 року (дата оприлюднення 07.06.2019р.)

Нормативи та складові розрахунку регулятивного капіталу станом на 01 червня 2019 року (дата оприлюднення 07.06.2019р.)

Розподіл кредитів, наданих фізичним та юридичним особам , за класами боржника станом на 01.05.2019 року (дата оприлюднення 27.05.2019р.)

Розподіл кредитів, наданих суб’єктам господарювання за видами економічної діяльності, що класифікуються за секціями станом на 01.05.2019 року (дата оприлюднення 27.05.2019р.)

Оборотно-сальдовий баланс АТ «АЛЬПАРІ БАНК» станом на 01.05.2019 року (дата оприлюднення 27.05.2019р.)

Розподіл вкладів фізичних осіб та сума можливого відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб станом на 01 травня 2019 року  (дата оприлюднення 15.05.2019р.)

Економічні нормативи та ліміти відкритої валютної позиції станом на 01 травня 2019 року (дата оприлюднення 10.05.2019р.)

Нормативи та складові розрахунку регулятивного капіталу станом на 01 травня 2019 року (дата оприлюднення 10.05.2019р.)

Фінансова звітність за 1 квартал 2019 року ( дата оприлюднення 26.04.2019 )

Звіт керівництва (управління) та річна фінансова звітність за 2018 рік з аудиторським звітом ( дата оприлюднення 26.04.2019 )

Розподіл вкладів фізичних осіб та сума можливого відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб станом на 01 квітня 2019 року (дата оприлюднення 25.04.2019р.)

Оборотно-сальдовий баланс з урахуванням коригуючих проводок за звітний рік АТ «АЛЬПАРІ БАНК» станом на 01.01.2019 року (дата оприлюднення 25.04.2019)

Розподіл кредитів, наданих фізичним та юридичним особам , за класами боржника станом на 01.04.2019 року (дата оприлюднення 25.04.2019р.)

Розподіл кредитів, наданих суб’єктам господарювання за видами економічної діяльності, що класифікуються за секціями станом на 01.04.2019 року (дата оприлюднення 25.04.2019р.)

Оборотно-сальдовий баланс АТ «АЛЬПАРІ БАНК» станом на 01.04.2019 року (дата оприлюднення 25.04.2019)

Економічні нормативи та ліміти відкритої валютної позиції станом на 01 квітня 2019 року (дата оприлюднення 10.04.2019р.)

Нормативи та складові розрахунку регулятивного капіталу станом на 01 квітня 2019 року (дата оприлюднення 10.04.2019р.)

Розподіл кредитів, наданих суб’єктам господарювання за видами економічної діяльності, що класифікуються за розділами, з них непрацюючих станом на 01 березня 2019 року (дата оприлюднення 25.03.2019р.)

Розподіл кредитів, наданих фізичним та юридичним особам , за класами боржника станом на 01 березня 2019 року (дата оприлюднення 25.03.2019р.)

Оборотно-сальдовий баланс  АТ «АЛЬПАРІ БАНК» станом на 01.03.2019 року (дата оприлюднення 11.03.2019)

Розподіл вкладів фізичних осіб та сума можливого відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб станом на 01 березня 2019 року (дата оприлюднення 11.03.2019р.)

Економічні нормативи та ліміти відкритої валютної позиції станом на 01 березня 2019 року (дата оприлюднення 11.03.2019)

Нормативи та складові розрахунку регулятивного капіталу станом на 01 березня 2019 року (дата оприлюднення 11.03.2019)

Розподіл кредитів, наданих суб’єктам господарювання за видами економічної діяльності, що класифікуються за розділами, з них непрацюючих станом на 01 лютого 2019 року (дата оприлюднення 28.02.2019р.)

Розподіл кредитів, наданих фізичним та юридичним особам , за класами боржника станом на 01 лютого 2019 року (дата оприлюднення 26.02.2019р.)

Розподіл вкладів фізичних осіб та сума можливого відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб станом на 01 лютого 2019 року  (дата оприлюднення 12.02.2019р.)

Нормативи та складові розрахунку регулятивного капіталу станом на 01.02.2019 року (дата оприлюднення 08.02.2019)

Оборотно-сальдовий баланс  АТ «АЛЬПАРІ БАНК» станом на 01.02.2019 року (дата оприлюднення 08.02.2019)

Економічні нормативи та ліміти відкритої валютної позиції станом на 01.02.2019 року (дата оприлюднення 08.02.2019)

Розподіл кредитів, наданих суб’єктам господарювання за видами економічної діяльності, що класифікуються за розділами, з них непрацюючих на 01 січня 2019 року (дата оприлюднення 29.01.2019р.)

Розподіл вкладів фізичних осіб та сума можливого відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб на 01 січня 2019 року  (дата оприлюднення 29.01.2019р.)

Оборотно-сальдовий баланс  АТ «АЛЬПАРІ БАНК» станом на 01 січня 2019 року (дата оприлюднення 25.01.2019)

Розподіл кредитів, наданих фізичним та юридичним особам, за класами боржника станом на 01 січня 2019 року (дата оприлюднення 25.01.2019)

Нормативи та складові розрахунку регулятивного капіталу станом на 01 січня 2019 року (дата оприлюднення 10.01.2019)

Економічні нормативи та ліміти відкритої валютної позиції станом на 01 січня 2019 року (дата оприлюднення 10.01.2019)

Результати оцінки стійкості АТ «АЛЬПАРІ БАНК» станом на 01.01.2018

Розподіл кредитів, наданих фізичним та юридичним особам, за класами боржника станом на 01 грудня 2018 року (дата оприлюднення 10.12.2018)

Оборотно-сальдовий баланс  АТ «АЛЬПАРІ БАНК» станом на 01 грудня 2018 року (дата оприлюднення 10.12.2018)

Нормативи та складові розрахунку регулятивного капіталу станом на 01 грудня 2018 року (дата оприлюднення 10.12.2018)

Економічні нормативи та ліміти відкритої валютної позиції станом на 01 грудня 2018 року (дата оприлюднення 10.12.2018)

Розподіл кредитів, наданих фізичним та юридичним особам, за класами боржника станом на 01 листопада 2018 року (дата оприлюднення 23.11.2018)

Нормативи та складові розрахунку регулятивного капіталу станом на 01 листопада 2018 року (дата оприлюднення 09.11.2018)

Економічні нормативи та ліміти відкритої валютної позиції станом на 01 листопада 2018 року (дата оприлюднення 09.11.2018)

Оборотно-сальдовий баланс  АТ «АЛЬПАРІ БАНК» станом на 01 листопада 2018 року (дата оприлюднення 09.11.2018)

Фінансова звітність за 3 квартал 2018 року (дата оприлюднення 30.10.2018)

Розподіл кредитів, наданих фізичним та юридичним особам, за класами боржника станом на 01 жовтня 2018 року (дата оприлюднення 23.10.2018)

Оборотно-сальдовий баланс  АТ «АЛЬПАРІ БАНК» станом на 01 жовтня 2018 року (дата оприлюднення 10.10.2018)

Нормативи та складові розрахунку регулятивного капіталу станом на 01 жовтня 2018 року (дата оприлюднення 10.10.2018)

Економічні нормативи та ліміти відкритої валютної позиції станом на 01 жовтня 2018 року (дата оприлюднення 10.10.2018)

Розподіл кредитів, наданих фізичним та юридичним особам, за класами боржника станом на 01 вересня 2018 року (дата оприлюднення 23.09.2018)

Оборотно-сальдовий баланс  АТ «АЛЬПАРІ БАНК» станом на 01 вересня 2018 року (дата оприлюднення 23.09.2018)

Нормативи та складові розрахунку регулятивного капіталу станом на 01 вересня 2018 року (дата оприлюднення 10.09.2018)

Економічні нормативи та ліміти відкритої валютної позиції станом на 01 вересня 2018 року (дата оприлюднення 10.09.2018)

Оборотно-сальдовий баланс  АТ «АЛЬПАРІ БАНК» станом на 01 серпня 2018 року (дата оприлюднення 23.08.2018)

Розподіл кредитів, наданих фізичним та юридичним особам, за класами боржника станом на 01 серпня 2018 року (дата оприлюднення 23.08.2018)

Економічні нормативи та ліміти відкритої валютної позиції станом на 01 серпня 2018 року (дата оприлюднення 10.08.2018)

Нормативи та складові розрахунку регулятивного капіталу станом на 01 серпня 2018 року (дата оприлюднення 10.08.2018)

Проміжна скорочена фінансова звітність згідно МСФЗ за період, що закінчився ЗО червня 2018 року (дата оприлюднення 30.07.2018)

Оборотно-сальдовий баланс ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» станом на 01 липня 2018 року (дата оприлюднення 25.07.2018)

Розподіл кредитів, наданих фізичним та юридичним особам, за класами боржника станом на 01 липня 2018 року (дата оприлюднення 25.07.2018)

Нормативи та складові розрахунку регулятивного капіталу станом на 01 липня 2018 року (дата оприлюднення 10.07.2018)

Економічні нормативи та ліміти відкритої валютної позиції станом на 01 липня 2018 року (дата оприлюднення 10.07.2018)

Оборотно-сальдовий баланс ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» станом на 01 червня 2018 року (дата оприлюднення 25.06.2018)

Розподіл кредитів, наданих фізичним та юридичним особам, за класами боржника станом на 01 червня 2018 року (дата оприлюднення 25.06.2018)

Економічні нормативи та ліміти відкритої валютної позиції станом на 01 червня 2018 року (дата оприлюднення 08.06.2018)

Нормативи та складові розрахунку регулятивного капіталу станом на 01 червня 2018 року (дата оприлюднення 08.06.2018)

Оборотно-сальдовий баланс ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» станом на 01 травня 2018 року (дата оприлюднення 25.05.2018)

Розподіл кредитів, наданих фізичним та юридичним особам, за класами боржника станом на 01 травня 2018 року (дата оприлюднення 25.05.2018)

Нормативи та складові розрахунку регулятивного капіталу станом на 01 травня 2018 року (дата оприлюднення 10.05.2018)

Економічні нормативи та ліміти відкритої валютної позиції станом на 01 травня 2018 року (дата оприлюднення 10.05.2018)

Фінансова звітність за 1 квартал 2018 року (дата оприлюднення 27.04.2018)

Річна фінансова звітність за 2017 рік (дата оприлюднення 27.04.2018)

Розподіл кредитів, наданих фізичним та юридичним особам, за класами боржника станом на 01 квітня 2018 року (дата оприлюднення 25.04.2018)

Оборотно-сальдовий баланс ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» станом на 01 квітня 2018 року (дата оприлюднення 25.04.2018)

Економічні нормативи та ліміти відкритої валютної позиції станом на 01 квітня 2018 року (дата оприлюднення 10.04.2018)

Нормативи та складові розрахунку регулятивного капіталу станом на 01 квітня 2018 року (дата оприлюднення 10.04.2018)

Оборотно-сальдовий баланс ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» станом на 01 березня 2018 року (дата оприлюднення 23.03.2018)

Розподіл кредитів, наданих фізичним та юридичним особам, за класами боржника станом на 01 березня 2018 року (дата оприлюднення 23.03.2018)

Економічні нормативи та ліміти відкритої валютної позиції станом на 01 березня 2018 року (дата оприлюднення 07.03.2018)

Нормативи та складові розрахунку регулятивного капіталу станом на 01 березня 2018 року (дата оприлюднення 07.03.2018)

Оборотно-сальдовий баланс ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» станом на 01 лютого 2018 року (дата оприлюднення 23.02.2018)

Розподіл кредитів, наданих фізичним та юридичним особам, за класами боржника станом на 01 лютого 2018 року (дата оприлюднення 23.02.2018)

Кредити, надані суб’єктам господарювання за видами економічної діяльності, що класифікуються за секціями, станом на 01 січня 2018 року (дата оприлюднення 23.02.2018)

Економічні нормативи та ліміти відкритої валютної позиції станом на 01 лютого 2018 року (дата оприлюднення 23.02.2018)

Нормативи та складові розрахунку регулятивного капіталу станом на 01 лютого 2018 року (дата оприлюднення 23.02.2018)

Фінансова звітність за 3 квартал 2017 року

Фінансова звітність за 2 квартал 2017 року

Фінансова звітність за 1 квартал 2017 року

Звіт незалежного аудитора за результатами перевірки фінансової звітності за 2016 рік та Річна фінансова звітність за 2016 рік

Фінансова звітність за 3 квартал 2016 року

Фінансова звітність за 2 квартал 2016 року

Фінансова звітність за 1 квартал 2016 року

Звіт незалежного аудитора за результатами перевірки фінансової звітності за 2015 рік та Річна фінансова звітність за 2015 рік

Фінансова звітність за 3 квартал 2015 року

Фінансова звітність за 2 квартал 2015 року

Фінансова звітність за 1 квартал 2015 року

Звіт незалежного аудитора за результатами перевірки фінансової звітності за 2014 рік та Річна фінансова звітність за 2014 рік

Фінансова звітність за 4 квартал 2014 року

Фінансова звітність за 3 квартал 2014 року

Фінансова звітність за 2 квартал 2014 року

Фінансова звітність за 1 квартал 2014 року

Звіт незалежного аудитора за результатами перевірки фінансової звітністі за 2013 рік

Річна фінансова звітність за 2013 рік

Фінансова звітність за 4 квартал 2013 року

Фінансова звітність за 3 квартал 2013 року

Фінансова звітність за 2 квартал 2013 року

Фінансова звітність за 1 квартал 2013 року

Емітентська звітність

Проміжна інформація емітента за 4 квартал 2023 рік (дата оприлюднення 29.01.2024)

Проміжна інформація емітента за 3 квартал 2023 рік (дата оприлюднення 14.12.2023)

Проміжна інформація емітента за 2 квартал 2023 рік (дата оприлюднення 31.10.2023)

Проміжна інформація емітента за 1 квартал 2023 рік (дата оприлюднення 24.10.2023)

Річний звіт емітента за 2022 рік (дата оприлюднення 28.08.2023)

Проміжна інформація емітента за 4 квартал 2022 рік (дата оприлюднення 28.08.2023)

Проміжна інформація емітента за 3 квартал 2022 рік (дата оприлюднення 28.08.2023)

Проміжна інформація емітента за 2 квартал 2022 рік (дата оприлюднення 28.08.2023)

Проміжна інформація емітента за 1 квартал 2022 рік (дата оприлюднення 28.08.2023)

Річний звіт емітента за 2021 рік (дата оприлюднення 28.08.2023)

Особлива інформація емітента (дата оприлюднення 26.04.2023)_4

Особлива інформація емітента (дата оприлюднення 26.04.2023)_3

Особлива інформація емітента (дата оприлюднення 26.04.2023)_2

Особлива інформація емітента (дата оприлюднення 26.04.2023)_1

Особлива інформація емітента (дата оприлюднення 23.12.2022)_4

Особлива інформація емітента (дата оприлюднення 23.12.2022)_3

Особлива інформація емітента (дата оприлюднення 23.12.2022)_2

Особлива інформація емітента (дата оприлюднення 23.12.2022)_1

Особлива інформація емітента (дата оприлюднення 28.04.2022)

Особлива інформація емітента (дата оприлюднення 22.02.2022)

Особлива інформація емітента (дата оприлюднення 07.02.2022)

Проміжна інформація емітента за 4 квартал 2021 (дата оприлюднення 27.01.2022)

Особлива інформація емітента (дата оприлюднення 12.11.2021_2)

Особлива інформація емітента (дата оприлюднення 12.11.2021)

Особлива інформація емітента (дата оприлюднення 11.11.2021)

Проміжна інформація емітента за 3 квартал 2021 (дата оприлюднення 29.10.2021)

Особлива інформація емітента (дата оприлюднення 22.10.2021)

Особлива інформація емітента (дата оприлюднення 25.08.2021)

Проміжна інформація емітента за 2 квартал 2021 (дата оприлюднення 30.07.2021)

Особлива інформація  емітента (дата оприлюднення 14.07.2021)

Особлива інформація  емітента (дата оприлюднення 05.07.2021)

Особлива інформація  емітента (дата оприлюднення 04.06.2021)

Особлива інформація  емітента (дата оприлюднення 01.06.2021)

Особлива інформація  емітента (дата оприлюднення 17.05.2021)

Особлива інформація  емітента (дата оприлюднення 30.04.2021)_4

Особлива інформація  емітента» (дата оприлюднення 30.04.2021)_3

Особлива інформація  емітента (дата оприлюднення 30.04.2021)_2

Особлива інформація  емітента» (дата оприлюднення 30.04.2021)_1

Особлива інформація  емітента» (дата оприлюднення 05.07.2021)

Проміжна інформація емітента за 1 квартал 2021 (дата оприлюднення 30.04.2021)

Річний звіт емітента за 2020 рік (дата оприлюднення 30.04.2021)

Особлива інформація  емітента» (дата оприлюднення 29.04.2021)

Особлива інформація  емітента» (дата оприлюднення 14.04.2021)

Особлива інформація  емітента (дата оприлюднення 04.03.2021)

Особлива інформація  емітента (дата оприлюднення 24.02.2021)

Особлива інформація  емітента (дата оприлюднення 17.02.2021)

Особлива інформація  емітента (дата оприлюднення 04.02.2021)

Особлива інформація  емітента (дата оприлюднення 02.02.2021)

Проміжна інформація емітента  за 4 квартал 2020 (дата оприлюднення 26.01.2021)

Особлива інформація  емітента (дата оприлюднення 10.12.2020)

Особлива інформація  емітента (дата оприлюднення 09.12.2020)

Особлива інформація  емітента (дата оприлюднення 27.11.2020)

Проміжна інформація емітента за 3 квартал 2020 (дата оприлюднення 29.10.2020)

Особлива інформація  емітента (дата оприлюднення 15.10.2020)

Особлива інформація  емітента (дата оприлюднення 02.10.2020)

Річний звіт емітента за 2019 рік (дата оприлюднення 07.08.2020)

Особлива інформація  емітента (дата оприлюднення 06.08.2020)_1

Особлива інформація  емітента (дата оприлюднення 06.08.2020)_2

Особлива інформація  емітента (дата оприлюднення 06.08.2020)_3

Особлива інформація  емітента (дата оприлюднення 06.08.2020)_4

Особлива інформація емітента (дата оприлюднення 31.07.2020)

Проміжна інформація емітента за 2 квартал 2020 (дата оприлюднення 29.07.2020)

Особлива інформація емітента (дата оприлюднення 10.07.2020)

Проміжна інформація емітента за 1 квартал 2020 (дата оприлюднення 28.05.2020)

Особлива інформація емітента (дата оприлюднення 29.04.2020)

Особлива інформація емітента (дата оприлюднення 01.04.2020)

Проміжна інформація емітента за 4 квартал 20219 року (дата оприлюднення 24.01.2020)

Особлива інформація емітента (дата оприлюднення 26.11.2019)

Особлива інформація емітента (дата оприлюднення 18.11.2019)

Особлива інформація емітента (дата оприлюднення 31.10.2019)

Проміжна звітність емітента за 3 квартал 2019 року (дата оприлюднення 29.10.2019)

Особлива інформація емітента (дата оприлюднення 09.10.2019)

Особлива інформація емітента (дата оприлюднення 30.08.2019)

Особлива інформація емітента (дата оприлюднення 28.08.2019)

Особлива інформація емітента (дата оприлюднення 16.08.2019)

Особлива інформація емітента (дата оприлюднення 05.08.2019)

Проміжна інформація емітента за 2 квартал 2019 року (дата оприлюднення 29.07.2019)

Особлива інформація емітента (дата оприлюднення 24.06.2019)

Проміжна інформація емітента за 1 квартал 2019 року (дата оприлюднення 26.04.2019)

Річний звіт емітента за 2018 рік (дата оприлюднення 26.04.2019)

Особлива інформація емітента (дата оприлюднення 25.04.2019) 1

Особлива інформація емітента (дата оприлюднення 25.04.2019) 2

Особлива інформація емітента (дата оприлюднення 25.04.2019) 3

Особлива інформація емітента (дата оприлюднення 25.04.2019) 4

Oсоблива інформація емітента (дата оприлюднення 10.04.2019)

Особлива інформація емітента (дата оприлюднення 05.03.2019)

Особлива інформація емітента (дата оприлюднення 12.02.2019)

Особлива інформація емітента (дата оприлюднення 05.02.2019)

Особлива інформація емітента (дата оприлюднення 16.01.2019)

Особлива інформація емітента (дата оприлюднення 15.01.2019)

Особлива інформація емітента (дата оприлюднення 17.12.2018)

Особлива інформація емітента (дата оприлюднення 09.11.2018)

Квартальна інформація емітента за 3 квартал 2018 року (дата оприлюднення 25.10.2018)

Особлива інформація емітента (дата оприлюднення 18.10.2018)

Особлива інформація емітента (дата оприлюднення 16.10.2018)

Особлива інформація емітента (дата оприлюднення 21.08.2018)

Особлива інформація емітента (дата оприлюднення 14.08.2018)

Квартальна інформація емітента за 2 квартал 2018 року (дата оприлюднення 30.07.2018)

Особлива інформація емітента (дата оприлюднення 26.06.2018)

Особлива інформація емітента (дата оприлюднення 29.05.2018)

Особлива інформація емітента (дата оприлюднення 07.05.2018)

Особлива інформація емітента (дата оприлюднення 02.05.2018)

Особлива інформація емітента (дата оприлюднення 02.05.2018)

Квартальна інформація емітента за 1 квартал 2018 рік (дата оприлюднення 27.04.2018)

Річна звітність емітента за 2017 рік (дата оприлюднення 27.04.2018)

Особлива інформація емітента (дата оприлюднення 03.04.2018)

Особлива інформація емітента (дата оприлюднення 12.03.2018)

Особлива інформація емітента (дата оприлюднення 29.01.2018)

Особлива інформація емітента (дата оприлюднення 29.01.2018)

Особлива інформація емітента (дата оприлюднення 08.12.2017)

Особлива інформація емітента (дата оприлюднення 01.11.2017)

Особлива інформація емітента (дата оприлюднення 01.11.2017)

Особлива інформація емітента (дата оприлюднення 31.10.2017)

Особлива інформація емітента (дата оприлюднення 10.08.2017)

Особлива інформація емітента (дата оприлюднення 25.07.2017)

Особлива інформація емітента (дата оприлюднення 06.07.2017)

Особлива інформація емітента (дата оприлюднення 19.06.2017)

Особлива інформація емітента (дата оприлюднення 16.06.2017)

Особлива інформація емітента (дата оприлюднення 15.06.2017)

Особлива інформація емітента (дата оприлюднення 31.05.2017)

Особлива інформація емітента (дата оприлюднення 19.05.2017)

Особлива інформація емітента (дата оприлюднення 28.04.2017)

Річна звітність емітента за 2016 рік (дата оприлюднення 25.04.2017)

Особлива інформація емітента (дата оприлюднення 20.04.2017)

Особлива інформація емітента (дата оприлюднення 06.04.2017)

Особлива інформація емітента (дата оприлюднення 30.03.2017)

Особлива інформація емітента (дата оприлюднення 29.03.2017)

Особлива інформація емітента (дата оприлюднення 28.03.2017)

Особлива інформація емітента (дата оприлюднення 13.03.2017)

Особлива інформація емітента (дата оприлюднення 10.03.2017)

Особлива інформація емітента (дата оприлюднення 07.03.2017)

Особлива інформація емітента (дата оприлюднення 20.02.2017)

Спростування інформації (дата розміщення 20.02.2017)

Особлива інформація емітента (дата оприлюднення 16.02.2017)

Особлива інформація емітента (дата оприлюднення 15.02.2017)

Особлива інформація емітента (дата оприлюднення 13.02.2017)

Особлива інформація емітента (дата оприлюднення 13.02.2017)

Особлива інформація емітента (дата оприлюднення 06.12.2016)

Особлива інформація емітента (дата оприлюднення 02.12.2016)

Особлива інформація емітента (дата оприлюднення 21.10.2016)

Особлива інформація емітента (дата оприлюднення 02.09.2016)

Особлива інформація емітента (дата оприлюднення 27.07.2016)

Особлива інформація емітента (дата оприлюднення 29.06.2016)

Особлива інформація емітента (дата оприлюднення 26.05.2016)

Особлива інформація емітента (дата оприлюднення 29.04.2016)

Річна звітність емітента за 2015 рік (дата оприлюднення 27.04.2016)

Особлива інформація емітента (дата оприлюднення 18.04.2016)

Особлива інформація емітента (дата оприлюднення 15.04.2016)

Особлива інформація емітента (дата оприлюднення 14.04.2016)

Особлива інформація емітента (дата оприлюднення 25.03.2016)

Особлива інформація емітента (дата оприлюднення 10.03.2016)

Особлива інформація емітента (дата оприлюднення 10.03.2016)

Особлива інформація емітента (дата оприлюднення 10.03.2016)

Особлива інформація емітента (дата оприлюднення 25.02.2016)

Річна звітність емітента за 2014 рік (дата оприлюднення 29.04.2015)

Особлива інформація емітента (дата оприлюднення 14.11.2014)

Особлива інформація емітента (дата оприлюднення 01.10.2014)

Річна звітність емітента за 2013 рік (дата оприлюднення 30.04.2014)

Особлива інформація емітента (дата оприлюднення 22.04.2014)

Особлива інформація емітента (дата оприлюднення 15.04.2014)

Особлива інформація емітента (дата оприлюднення 04.04.2014)

Особлива інформація емітента (дата оприлюднення 03.03.2014)

Особлива інформація емітента (дата оприлюднення 20.01.2014)

Особлива інформація емітента (дата оприлюднення 08.01.2014)

Особлива інформація емітента (дата оприлюднення 08.01.2014)

Інформація про емітента (05.11.2013)

Інформація про емітента (30.10.2013)

Інформація про емітента (30.10.2013)

Інформація про емітента (22.10.2013)

Інформація про емітента (25.09.2013)

Інформація про емітента (18.09.2013)

Інформація про емітента (04.09.2013)

Інформація про емітента (21.08.2013)

Інформація про емітента (05.08.2013)

Інформація про емітента (31.07.2013)

Інформація про емітента (23.07.2013)

Інформація про емітента (11.07.2013)

Інформація про емітента (11.07.2013)